• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ปิดเทอม เติมธรรม

โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2565
รับสมัครเยาวชนชาย อายุ 10-18 ปี บวชสามเณรภาคฤดูร้อน

ผู้บวชไม่เสียค่าใช้จ่าย

กำหนดการ

1 มี.ค. - 26 มี.ค. เปิดรับสมัครอบรม และสัมภาษณ์

27 มี.ค. - 3 เม.ย. รายงานตัว / ตรวจร่างกาย / เริ่มการอบรม

3 เม.ย. พิธีปลงผมนาคธรรมทายาท

9 - 10 เม.ย. ภาคสาย พิธีขอขมาผู้ปกครอง รับบาตรและผ้าไตร / ภาคบ่าย พิธีบรรพชาหมู่

22 เม.ย. พิธีตักบาตรฉลองสามเณรใหม่

9 พ.ค. จบการอบรม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เยาวชนชาย อายุ 10 - 18 ปี และได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง

- มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่

- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

- สามารถท่องคำขานนาคได้

 

สมัคร ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ
สอบถามโทร. 02-831-1234
www.บวช.com
www.dmycenter.com

 

ตัวอย่างใบสมัคร

 

 

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล