• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

เปิดรับสมัครสามเณรบวชเรียนบาลี ณ วัดพระธรรมกาย ประจำปี พ.ศ.2564

อายุระหว่าง 11 - 16 ปี
ที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึง มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

 

บวชเรียนบาลี รักษาแก่นแท้ พระศาสนา

         หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรมวัดพระธรรมกาย ขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 11-16 ปี ที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึง มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ผู้รักในการปฏิบัติธรรมฝึกฝนอบรมตนเอง และมีความตั้งใจในการบวช มาร่วมรักษาแก่นแท้ด้วยการบรรพชาเป็นสามเณรบวชเรียน สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาด้วยให้เจริญรุ่งเรือง
โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

          พระมหาเจริญ จารุชโย 080-592-4781

          พระมหาศราวุธ สรณชโย 062-794-2727

          หรือที่ Line ID : 0838333499


ลิงค์รับสมัคร
          https://tinyurl.com/newnovicepali


ลิงค์ดาวโหลดใบสมัคร
          https://tinyurl.com/loadnovice

 

 

ค้นหา