โครงการบวชสามเณร

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการอบรมสามเณรมัชฌิม รุ่นที่ 25

รับสมัครนักเรียนระดับ ม.2 - ม.6

อบรมวันที่ 10 เมษายน - 9 พฤษภาคม พ.ศ.2564

จัดอบรมโดย ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท วัดพระธรรมกาย

 

กำหนดการอบรม

วันเข้าวัด     วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2564

วันปลงผม   วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ.2564

วันบรรพชา   วันเสาร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2564

วันฉลองสามเณรใหม่     วันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2564

สิ้นสุดการอบรม  วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2564

 

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการอบรมสามเณร ยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 29

รับสมัครนักเรียน ป.5 - ม.1 

อบรมวันที่ 10 เมษายน - 9 พฤษภาคม พ.ศ.2564

จัดอบรมโดย ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท วัดพระธรรมกาย

กำหนดการอบรม

วันเข้าวัด     วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2564

พิธีปลงผม   วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ.2564

วันบรรพชา   วันเสาร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2564

วันฉลองสามเณรใหม่     วันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2564

สิ้นสุดการอบรม  วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม บรรพชาภาคฤดูร้อน พ.ศ.2564

อบรมระหว่างวันที่ 11 เมษายน - 2 พฤษภาคม พ.ศ.2564

รับสมัครอายุระหว่าง 11 - 13 ปี

ปิดเทอมนี้บรรพชาทดแทนคุณ

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครได้ทุกวันอาทิตย์ที่

วันอาทิตย์ที่ 21, 28 มีนาคม พ.ศ.2564

วันอาทิตย์ที่ 4, 11 เมษายน พ.ศ.2564

เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้อง SPD 6 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี (อบรมที่วัดพระธรรมกาย)


วันปฐมนิเทศ ตัดปอยผม 
วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 15.30 น. ณ มหารัตนวิหารคต คอร์ 17

วันบรรพชา วันเสาร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2564

ตักบาตรสามเณรใหม่ วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2564

วันลาสิกชา วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการบวชเรียน ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2564

บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


กำหนดการ

รายงานตัว วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2564

บรรพชาสามเณร วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2564

เปิดภาคเรียน วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

เปิดรับสมัครสามเณรบวชเรียนบาลี ณ วัดพระธรรมกาย ประจำปี พ.ศ.2564

อายุระหว่าง 11 - 16 ปี
ที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึง มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

 

บวชเรียนบาลี รักษาแก่นแท้ พระศาสนา

         หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรมวัดพระธรรมกาย ขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 11-16 ปี ที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึง มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ผู้รักในการปฏิบัติธรรมฝึกฝนอบรมตนเอง และมีความตั้งใจในการบวช มาร่วมรักษาแก่นแท้ด้วยการบรรพชาเป็นสามเณรบวชเรียน สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาด้วยให้เจริญรุ่งเรือง

ค้นหา