โครงการบวชสามเณร

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2566

รับสมัครเยาวชนชาย อายุ 10-18 ปี (บวชสามเณรภาคฤดูร้อน)

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566

สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ

อบรม ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

 

660302_01.jpg - 281.72 kB

 

            จากสถานการณ์ปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อทุกชีวิตของครอบครัว การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารโดยขาดการใช้วิจารณญาณส่งผลให้แต่ละคนแยกตัวเองออกมาจากสังคมปกติ และยังส่งผลกระทบต่อคุรภาพการศึกษา อันเนื่องมาจากขาดวินัยในตนเอง ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว เกิดความคิดเห็นแตกแยก โดยได้รับข้อมูลไม่ครบรอบด้าน ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์กลายเป็นปัญหาสังคม แบบไม่รู้จบ

       ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาครัฐและเอกชน จึงได้จัดโครงการ "บรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย" ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะอยู่อย่างพอเพียง มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม พหุวัฒนธรรม ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมเป็นนิสัย

            การบรรพชาสามเณรทั่วไทย เป็นการสร้างพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมใหม่ให้กับเยาวชน หลังลาสิกขาจึงเป็นการปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นพลเมืองดีของชาติและเกิดพลังสืบสานพระพุทธศาสนาสืบไป

 

660211_02.jpg - 59.89 kB

 

ระยะเวลาการอบรม

       วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (42 วัน)  ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ 

 

กำหนดการ

- เข้าศูนย์อบรมทั่วประเทศ : วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566

- วันปลงผมทั่วประเทศ : วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566

- เดินทางมาวัดพระธรรมกาย : วันที่ 3 - 5 เมษายน พ.ศ. 2566

- บรรพชาวัดพระธรรมกาย : วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2566

- บิณฑบาตฉลองสามเณรใหม่วัดพระธรรมกาย : วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2566

- เดินทางกลับศูนย์อบรมทั่วประเทศ : วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2566

- สิ้นสุดการอบรม : วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

 

660211_03.jpg - 59.32 kB

 

คุณสมบัติ 

      - เยาวชนชาย อายุ 10 –  18 ปี และได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง 

      - มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ติดยาเสพติดสุรา และบุหรี่

      - ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

      - สามารถท่องคำขานนาคได้

 

สิ่งที่ต้องเตรียม

      - เสื้อขาวไม่มีลาย จำนวน  2 ตัว

      - กางเกงวอร์ม หรือกางเกงขายาว ใส่สบาย ลุกนั่งสะดวก 2 ตัว

      - เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวไม่มีลาย หรือเสื้อนักเรียน จำนวน 1 ตัว (ใช้ในวันบรรพชา)

      - กางเกงขาสั้นหรือผ้าขาวม้าสำหรับใส่อาบน้ำ

      - มีดโกนหนวดพร้อมใบมีด ผ้าห่ม จำนวน 1 ผืน

      - ของใช้ส่วนตัว เช่น ขันน้ำ สบู่ แชมพู ผงซักฟอก แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว   ไฟฉาย พร้อมถ่านไฟฉาย (ถ้ามี) และรองเท้าแตะ

      - ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาทากันยุง ยาแก้โรคกระเพาะ ฯลฯ 

 

660211_04.jpg - 77.89 kB

 

สามารถสมัครได้ที่

      ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ

      สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-831-1234, 062-995-4749

      www.บวช.com,    www.dmycenter.com

 

 รายชื่อ และเบอร์โทรศูนย์บวชสามเณร ปี พ.ศ.2566 ทั่วประเทศ

660221_01.jpg - 502.71 kB660221_02.jpg - 504.17 kB660221_03.jpg - 493.89 kB660221_04.jpg - 508.05 kB

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 27 (ภาคฤดูร้อน)

นักเรียนอายุระหว่าง 14-17 ปี
อบรมระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท วัดพระธรรมกาย

 

660201_06.jpg - 513.02 kB

 

       เมื่อบุตรหลานเข้าสู่วัยรุ่น บุตรหลานของท่าน ต้องปรับตัวทั้งด้านกายภาพและจิตใจ รวมไปถึงการมีภาระและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตทางการศึกษา ซึ่งถึงเป็นหัวเลี้ยวหัวต่ออันสำคัญ สิ่งเหล่านี้ย่อมเกิดความกังวัลทั้งตัวบุตรหลานเอง และรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองด้วย แต่หากบุตรหลานได้รับความรู้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้อง การเตรียมตัวสู่อนาคตที่ดี ย่อมบังเกิดขึ้นต่อบุตรหลานอันเป็นที่รักอย่างแน่นอน

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 31 (ภาคฤดูร้อน)

นักเรียนอายุระหว่าง 10-13 ปี
อบรมระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท วัดพระธรรมกาย

 

660201_01.jpg - 531.86 kB

 

         เมื่อบุตรหลานเข้าสู่วัยรุ่น บุตรหลานของท่าน ต้องปรับตัวทั้งด้านกายภาพและจิตใจ รวมไปถึงการมีภาระและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตทางการศึกษา ซึ่งถึงเป็นหัวเลี้ยวหัวต่ออันสำคัญ สิ่งเหล่านี้ย่อมเกิดความกังวัลทั้งตัวบุตรหลานเอง และรวมไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองด้วย แต่หากบุตรหลานได้รับความรู้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้อง การเตรียมตัวสู่อนาคตที่ดี ย่อมบังเกิดขึ้นต่อบุตรหลานอันเป็นที่รักอย่างแน่นอน

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 10
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2565

อบรมระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565
ณ หมู่กฏิสามเณรเปรียญธรรม (หลังใหม่) วัดพระธรรมกาย

สมัครและสอบสัมภาษณ์ทางออนไลน์
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

 

บทฝึกลูกผู้ชาย

     การฝึกตัวและฝึกจิตใจในทางพระพุทธศาสนา คือ การแก้ไขนิสัยที่ไม่ดี และพยายามสร้างนิสัยดีให้เกิดขึ้นในตัวเรา จนกระทั่งสิ้นอาสวะกิเลส การอบรมหน่อแก้วเปรียญธรรมเป็นการปฏิวัตินิสัยตัวเอง โดยใช้เครื่องมือคือปัจจัย 4 และกิจวัตรที่ทำเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา 1 เดือน ผู้เข้ารับการอบรมหน่อแก้วเปรียญธรรมจะถูกฝึกให้เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย รู้จักประมาณในการใช้สอยปัจจัย 4 เพื่อเป็นการสร้างนิสัยให้ทุกคนรู้จักความพอดีของชึวิต เป็นผู้มีความกระตือรือร้นขยัน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน

 
กำหนดการอบรม 

     ระยะเวลาการอบรม ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565

     วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565    วันปฐมนิเทศ และพิธีตัดปอยผม 

     วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2565         วันบรรพชา 

     วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2565   พิธีตักบาตรสามเณรใหม่ 

     วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565   วันลาสิกขา

หมายเหตุ : ผู้ปกครองสามารถมาร่วมพิธีบุญต่างๆ ในวัด และเข้าเยี่ยมสามเณรได้โดยต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือ มีผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง

 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

     1. จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
     2. เป็นเพศชายที่สมบูรณ์ อายุระหว่าง 11-13 ปี
     3. ผ่านการตรวจร่างกาย สอบท่องขานนาค และสัมภาษณ์

 
หลักฐานการสมัคร

    1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
    2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 1 ชุด
    3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด (ถ่ายภาพส่งมาในไลน์โครงการ)
    4. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายภาพส่งมาในไลน์โครงการ)

 


สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเองก่อนเข้ารับการอบรม (เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้สมัครทุกคนต้องเตรียมมาเอง)

     1. ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาแก้โรคกระเพาะ

 
สิ่งของที่ทางโครงการจัดเตรียมให้ในวันเข้าอบรม

    1. ชุดอบรม เสื้อยืดคอกลม 2 ตัว กางเกงวอร์ม 2 ตัว
    2. เสื้อพระราชทานแขนสั้นสีขาว ไม่มีปักอักษร 1 ตัว
    3. ขันตักอาบน้ำ สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ยาสระผม
    4. กระติกน้ำดื่มประจำตัว 1 กระบอก
    5. กางเกงขาสั้น สำหรับใส่อาบน้ำ 1 ตัว
    6. ผ้าไตรจีวร และบาตร
    7. มีดโกน และใบมีด สำหรับใช้ในการปลงผม
    8. ผ้าห่ม และเครื่องนอน
    9. รองเท้า

 
สิ่งของที่ห้ามนำมาในการอบรม

    1. หนังสืออ่านเล่นและสมุดทุกชนิด
    2. อาหาร ขนม และเครื่องดื่มทุกชนิด
    3. โทรศัพท์มือถือ, เครื่องเล่นวิทยุ mp3, กล้องถ่ายรูป, กล้องวีดีโอ
    4. กระจกส่องหน้า, รูปภาพของญาติสนิทมิตรสหายทั้งชาย หญิง
    5. ของมีค่าต่างๆ และเครื่องประดับทุกชนิด เช่น นาฬิกา สร้อยคอ
        เครื่องรางของคลัง, สร้อยข้อมือ, แหวน เป็นต้น
    6. บุหรี่, สุรา, ยาเสพติด, รวมไปถึงอาวุธ และของมีคมต่างๆ

 
พิเศษสุด !! บรรพชาปีนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

    โทร. 083-299-2881 หรือ 095-291-8594
    LINE ID ของโครงการ : SMNPALI
    Facebook : โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย  

 

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ปิดเทอม เติมธรรม

โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2565
รับสมัครเยาวชนชาย อายุ 10-18 ปี บวชสามเณรภาคฤดูร้อน

ผู้บวชไม่เสียค่าใช้จ่าย

กำหนดการ

1 มี.ค. - 26 มี.ค. เปิดรับสมัครอบรม และสัมภาษณ์

27 มี.ค. - 3 เม.ย. รายงานตัว / ตรวจร่างกาย / เริ่มการอบรม

3 เม.ย. พิธีปลงผมนาคธรรมทายาท

9 - 10 เม.ย. ภาคสาย พิธีขอขมาผู้ปกครอง รับบาตรและผ้าไตร / ภาคบ่าย พิธีบรรพชาหมู่

22 เม.ย. พิธีตักบาตรฉลองสามเณรใหม่

9 พ.ค. จบการอบรม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เยาวชนชาย อายุ 10 - 18 ปี และได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง

- มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่

- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

- สามารถท่องคำขานนาคได้

 

สมัคร ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ
สอบถามโทร. 02-831-1234
www.บวช.com
www.dmycenter.com

 

ตัวอย่างใบสมัคร

 

 

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล