โครงการบวชสามเณร

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 10
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2565

อบรมระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565
ณ หมู่กฏิสามเณรเปรียญธรรม (หลังใหม่) วัดพระธรรมกาย

สมัครและสอบสัมภาษณ์ทางออนไลน์
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

 

บทฝึกลูกผู้ชาย

     การฝึกตัวและฝึกจิตใจในทางพระพุทธศาสนา คือ การแก้ไขนิสัยที่ไม่ดี และพยายามสร้างนิสัยดีให้เกิดขึ้นในตัวเรา จนกระทั่งสิ้นอาสวะกิเลส การอบรมหน่อแก้วเปรียญธรรมเป็นการปฏิวัตินิสัยตัวเอง โดยใช้เครื่องมือคือปัจจัย 4 และกิจวัตรที่ทำเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลา 1 เดือน ผู้เข้ารับการอบรมหน่อแก้วเปรียญธรรมจะถูกฝึกให้เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย รู้จักประมาณในการใช้สอยปัจจัย 4 เพื่อเป็นการสร้างนิสัยให้ทุกคนรู้จักความพอดีของชึวิต เป็นผู้มีความกระตือรือร้นขยัน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน

 
กำหนดการอบรม 

     ระยะเวลาการอบรม ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565

     วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565    วันปฐมนิเทศ และพิธีตัดปอยผม 

     วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2565         วันบรรพชา 

     วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2565   พิธีตักบาตรสามเณรใหม่ 

     วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565   วันลาสิกขา

หมายเหตุ : ผู้ปกครองสามารถมาร่วมพิธีบุญต่างๆ ในวัด และเข้าเยี่ยมสามเณรได้โดยต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือ มีผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง

 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

     1. จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
     2. เป็นเพศชายที่สมบูรณ์ อายุระหว่าง 11-13 ปี
     3. ผ่านการตรวจร่างกาย สอบท่องขานนาค และสัมภาษณ์

 
หลักฐานการสมัคร

    1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
    2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 1 ชุด
    3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด (ถ่ายภาพส่งมาในไลน์โครงการ)
    4. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายภาพส่งมาในไลน์โครงการ)

 


สิ่งของที่ต้องเตรียมมาเองก่อนเข้ารับการอบรม (เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้สมัครทุกคนต้องเตรียมมาเอง)

     1. ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาแก้โรคกระเพาะ

 
สิ่งของที่ทางโครงการจัดเตรียมให้ในวันเข้าอบรม

    1. ชุดอบรม เสื้อยืดคอกลม 2 ตัว กางเกงวอร์ม 2 ตัว
    2. เสื้อพระราชทานแขนสั้นสีขาว ไม่มีปักอักษร 1 ตัว
    3. ขันตักอาบน้ำ สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ยาสระผม
    4. กระติกน้ำดื่มประจำตัว 1 กระบอก
    5. กางเกงขาสั้น สำหรับใส่อาบน้ำ 1 ตัว
    6. ผ้าไตรจีวร และบาตร
    7. มีดโกน และใบมีด สำหรับใช้ในการปลงผม
    8. ผ้าห่ม และเครื่องนอน
    9. รองเท้า

 
สิ่งของที่ห้ามนำมาในการอบรม

    1. หนังสืออ่านเล่นและสมุดทุกชนิด
    2. อาหาร ขนม และเครื่องดื่มทุกชนิด
    3. โทรศัพท์มือถือ, เครื่องเล่นวิทยุ mp3, กล้องถ่ายรูป, กล้องวีดีโอ
    4. กระจกส่องหน้า, รูปภาพของญาติสนิทมิตรสหายทั้งชาย หญิง
    5. ของมีค่าต่างๆ และเครื่องประดับทุกชนิด เช่น นาฬิกา สร้อยคอ
        เครื่องรางของคลัง, สร้อยข้อมือ, แหวน เป็นต้น
    6. บุหรี่, สุรา, ยาเสพติด, รวมไปถึงอาวุธ และของมีคมต่างๆ

 
พิเศษสุด !! บรรพชาปีนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

    โทร. 083-299-2881 หรือ 095-291-8594
    LINE ID ของโครงการ : SMNPALI
    Facebook : โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย  

 

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ปิดเทอม เติมธรรม

โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2565
รับสมัครเยาวชนชาย อายุ 10-18 ปี บวชสามเณรภาคฤดูร้อน

ผู้บวชไม่เสียค่าใช้จ่าย

กำหนดการ

1 มี.ค. - 26 มี.ค. เปิดรับสมัครอบรม และสัมภาษณ์

27 มี.ค. - 3 เม.ย. รายงานตัว / ตรวจร่างกาย / เริ่มการอบรม

3 เม.ย. พิธีปลงผมนาคธรรมทายาท

9 - 10 เม.ย. ภาคสาย พิธีขอขมาผู้ปกครอง รับบาตรและผ้าไตร / ภาคบ่าย พิธีบรรพชาหมู่

22 เม.ย. พิธีตักบาตรฉลองสามเณรใหม่

9 พ.ค. จบการอบรม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เยาวชนชาย อายุ 10 - 18 ปี และได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง

- มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่

- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

- สามารถท่องคำขานนาคได้

 

สมัคร ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ
สอบถามโทร. 02-831-1234
www.บวช.com
www.dmycenter.com

 

ตัวอย่างใบสมัคร

 

 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการอบรมสามเณรมัชฌิม รุ่นที่ 25

รับสมัครนักเรียนระดับ ม.2 - ม.6

อบรมวันที่ 10 เมษายน - 9 พฤษภาคม พ.ศ.2564

จัดอบรมโดย ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท วัดพระธรรมกาย

 

กำหนดการอบรม

วันเข้าวัด     วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2564

วันปลงผม   วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ.2564

วันบรรพชา   วันเสาร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2564

วันฉลองสามเณรใหม่     วันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2564

สิ้นสุดการอบรม  วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2564

 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการอบรมสามเณร ยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 29

รับสมัครนักเรียน ป.5 - ม.1 

อบรมวันที่ 10 เมษายน - 9 พฤษภาคม พ.ศ.2564

จัดอบรมโดย ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท วัดพระธรรมกาย

กำหนดการอบรม

วันเข้าวัด     วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2564

พิธีปลงผม   วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ.2564

วันบรรพชา   วันเสาร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2564

วันฉลองสามเณรใหม่     วันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2564

สิ้นสุดการอบรม  วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม บรรพชาภาคฤดูร้อน พ.ศ.2564

อบรมระหว่างวันที่ 11 เมษายน - 2 พฤษภาคม พ.ศ.2564

รับสมัครอายุระหว่าง 11 - 13 ปี

ปิดเทอมนี้บรรพชาทดแทนคุณ

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครได้ทุกวันอาทิตย์ที่

วันอาทิตย์ที่ 21, 28 มีนาคม พ.ศ.2564

วันอาทิตย์ที่ 4, 11 เมษายน พ.ศ.2564

เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้อง SPD 6 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี (อบรมที่วัดพระธรรมกาย)


วันปฐมนิเทศ ตัดปอยผม 
วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 15.30 น. ณ มหารัตนวิหารคต คอร์ 17

วันบรรพชา วันเสาร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2564

ตักบาตรสามเณรใหม่ วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2564

วันลาสิกชา วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล