• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่

รุ่นเข้าพรรษา ประจําปี พุทธศักราช 2567

อบรมระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 3 พ.ย. ประจำปี พ.ศ. 2567

• พิธีตัดปอยผมและปลงผม วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

• พิธีบรรพชาและอุปสมบท วันที่ 13-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

 

รับสมัคร สัมภาษณ์

ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย

08-1538-8867, 08-6755-0822

 

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล