• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา

ประจำปีพุทธศักราช 2566

อบรมระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม - 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

 


กำหนดการ

เปิดโครงการ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2566
บรรพชา 22 กรกฎาคม พ.ศ.2566
เข้าพรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566
จบโครงการ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

 

บวช
ทดแทนคุณคุณบิดามารดา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
เปิดทางสวรรค์และพระนิพพานให้กับตนและทุกคนในโลก

สอบถามโทร 086-755-0822, 089-754-8925

 

 

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล