• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ วันคุ้มครองโลก ประจำปี พุทธศักราช 2566

อบรมระหว่างวันที่ 19 มีนาคม - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

สอบถามโทร. 089-754-8925, 086-755-0822

660211_11.jpg - 122.77 kB

 

กำหนดการ

- พิธีตัดปอยผม : วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2566

- พิธีขอขมา มอบบาตร ผ้าไตร บรรพชา อุปสมบท : วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2566

- วันคุ้มครองโลก : วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2566

- จบโครงการ : วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2566

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 ครบ 2 เข็ม และแสดงผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชม. ก่อนเข้าโครงการ

2. เป็นชายแท้ ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ อายุ 20-50 ปี

3. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

4. ผ่านการสัมภาษณ์ และสอบขานนาคจากคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์

5. เป็นผู้มีความพฤติกรรมดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัย

6. สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม

7. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายไม่เลือกอาหาร

8. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายในลักษณะทุพพลภาพ ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว
    เช่น โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท โรคหอบหืด *ต้องผ่านการตรวจร่างกายในวันที่กำหนด

9. แพ้อาหารหรือยาชนิดใดให้แจ้งทางคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์

10. ไม่ติดยาเสพติด ไม่ติดสุราและบุหรี่ เพื่อเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวโลก

11. มีคุณสมบัติการบวชตามกฎมหาเถรสมาคม

 

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 2 ใบ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

4. สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด

5. ใบรับรองการอุปสมบทและสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง จำนวน 1 ชุด

 

สอบถามโทร.

089-754-8925

086-755-0822

  

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล