• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 7

International Buddhist Society Thammatayat Ordination Program (IBSTOP#7)

เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาชาย ที่กำลังศึกษา หรือ
จบการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรีขึ้นไป (อายุระหว่าง 18-28 ปี)

ภาคฤดูร้อน : อบรมระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ภาคฤดูฝน : อบรมระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566


660201_14.jpg - 818.42 kB

 

         “เวลา” เป็นสิ่งเดียวในโลกที่ทุกคนได้รับเสมอกัน ไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันเลย แม้แต่คนเดียว แต่ใครจะใช้เวลาในแต่ละวินาทีอย่างมีค่าและคุ้มค่ากว่ากัน

        “เวลาและโอกาสที่ดีๆ” ผ่านเข้ามา…แล้วก็ผ่านไป เมื่อเรามาพบสิ่งที่ดี แล้วทำไมไม่กล้าให้โอกาสตัวเองวันนี้ในปีนี้ กับวันนี้ในปีหน้านั้น ไม่เหมือนกัน เพราะเราไม่อาจรู้เลยว่า เราจะเป็นเจ้าของเวลาบนโลกนี้ได้นานเท่าใด

        “การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์นั้น” มิใช่มีเพียงปริญญา แต่ควรที่จะศึกษาวิชาในการดำเนินชีวิตควบคู่กันไปด้วย จึงจะได้ชื่อว่า “เป็นบัณฑิตที่แท้จริง” ซึ่งต้องมีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม เนื่องจากการศึกษาความรู้ทางโลก มุ่งเน้นไปเพื่อการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตท่านั้น ซึ่งยังขาดความสมบูรณ์ ในการตอบโจทย์ชีวิต ดังนั้น “การศึกษาทางธรรม” คือ การศึกษาเรื่องราวการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง ย่อมจะก่อให้เกิดความสุขความเจริญและประสบความสำเร็จ ในการดำเนินชีวิตแก่ผู้ที่ได้ศึกษาอย่างแท้จริง


660201_15.jpg - 384.84 kB

 

วันสัมภาษณ์

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2566 (วันมาฆบูชา)

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (เฉพาะโครงการภาคฤดูฝน)

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2566 (เฉพาะโครงการภาคฤดูฝน)

ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล

 

660201_16.jpg - 453.15 kB

 

คลิกสมัครบวช

ภาคฤดูร้อน : อบรมระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ภาคฤดูฝน : อบรมระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

 

660201_17.jpg - 465.57 kB

 

กำหนดการ ภาคฤดูร้อน

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566 วันเข้าโครงการ

วันที่ 3 - 5 เมษายน พ.ศ. 2566 ฝึกภาคสนาม

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2566 พิธีตัดปอยผมและะปลงผมธรรมทายาท

วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2566 พิธีขอขมา มอบบาตรและผ้าไตร พิธีบรรพชาและอุปสมบท

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 กิจกรรมเส้นทางมหาปูชนียาจารย์

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2566 พิธีถวายกองทุนสนับสนุนโครงการตักบาตรฉลองพระใหม่ / พิธีปล่อยปลา

วันที่ 27-30 เมษายน พ.ศ. 2566 กิจกรรมบำรุงศาสนสถานและจุดประทีป

วันที่ 1-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ปฏิบัติธรรมพิเศษ

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 วันสิ้นสุดโครงการ

 

660201_18.jpg - 387.46 kB

 

กำหนดการ ภาคฤดูฝน

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2566 วันเข้าโครงการ

*มิถุนายน พ.ศ. 2566 พิธีตัดปอยผมและะปลงผมธรรมทายาท

*มิถุนายน พ.ศ. 2566 พิธีบรรพชา

*มิถุนายน พ.ศ. 2566 พิธีอุปสมบท

วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 วันสิ้นสุดโครงการ (วันเวลา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สมัครบวชได้ที่ www.ibstop.in.th

Facebook : ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากลฯ

โทร : 092-663-5694 , 080-549-5936

เว็บไซต์ : www.ibstop.in.th : @ibstop

 

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล