• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 48

อบรมวันที่ 9 เมษายน - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี

กำหนดการอบรม

วันเข้าวัด วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564

วันปลงผม วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2564

วันบรรพชา วันเสาร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2564

วันฉลองพระใหม่ วันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2564

วันจบการอบรม วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2564


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.) รับนักศึกษาชายแท้ (ไม่เบี่ยงเบนทางเพศ)

2.) เป็นนิสิตนักศึกษา หรือจบการศึกษาแล้ว

3.) มีอายุ 18- 30 ปี (อายุตํ่ากว่า 20 ปี บวชเป็นสามเณร)

4.) สามารถอ่าน พูด เขียน ภาษาไทยได้ปกติ

5.) ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

6.) สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่าท่าเทพบุตรนั่งพับเพียบเป็นเวลานานได้

7.) ต้องไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่

8.) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็นต้น

9.) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง
โรคสมาธิสั้น โรคซึมเศร้า เป็นต้น

10.) ไม่เคยถูกต้องคดีความร้ายแรงหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี

11.) เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหาร ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น

12.) สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรมฯ

13.) ไม่มีรอยสักใดๆ ทั้งสิ้น (หากมีอยู่ ต้องไปลบรอยสักมาเรียบร้อยแล้ว)

 

หลักฐานการสมัคร (เตรียมมาให้พร้อมในวันสัมภาษณ์)

1.) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2.) บัตรประชาชนตัวจริง

3.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ใบ

4.) สำเนาบัตรนักศึกษา หรือหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ใบ


วันรับสมัคร

(ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด)

ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2564

ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564

ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2564

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ 086-0776000, 092-7792000

Line ID : @tty072

 

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล