• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

โครงการบรรพชาและอุปสมบท​หมู่ วัน​คุ้มครอง​โลก​ พ.ศ.2564

อบรม​ระหว่าง​วันที่​ 4 เมษายน - 16 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ครั้งหนึ่งในชีวิต "บวช" อุทิศแทนคุณ

สอบถามโทร. 089-754-8925, 092-425-4945


กำหนดการ

เปิดโครงการ วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2564

พิธีตัดปอยผม วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2564

พิธีบรรพชา วันเสาร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2564

พิธีอุปสมบท วันที่ 19 - 20 เมษายน พ.ศ.2564

พิธีตักบาตร ฉลองพระบวชใหม่ วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2564

จบโครงการ วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2564

 

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 2 ใบ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

4. สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด

5. ใบรับรองการอุปสมบทและสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง จำนวน 1 ชุด

 

คุณสมบัติผู้อบรม

โครงการอบรม 1

- เคยผ่านการอบรมธรรมทายาท
- จบการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
- ไม่มีรอยสัก

โครงการอบรม 2

- บุคคลทั่วไป
- จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

 

คุณสมบัติพื้นฐาน

- เป็นชายแท้ อายุระหว่าง 20 - 50 ปี ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ

- ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

- ผ่านการสัมภาษณ์ และสอบขานนาคจากคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์

- เป็นผู้มีความพฤตติกรรมดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัย

- สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม

- เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายไม่เลือกอาหาร

- ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. และน้ำหนักตัวไม่มากเกินไป

- สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายในลักษณะทุพพลภาพ ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท โรคหอบหืด

- แพ้อาหารหรือยาชนิดใด ให้แจ้งทางคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์

- ไม่เสพยาเสพติด ไม่ติดสุราและบุหรี่ เพื่อเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวโลก

 

สิ่งของที่ใช้ (เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้สมัครต้องเตรียมมาเอง)

1. ชุดสีขาวล้วน 2 ชุด

2. เสื้ออุบาสกแขนสั้น

3. ชุดภาคสนาม (กางเกงขายาว)

4. รองเท้าแตะ (แบบสวมและสีน้ำตาลเท่านั้น)

5. ขาสั้นสำหรับอาบน้ำ

6. ยาประจำตัว

 

สิ่งที่ห้ามใช้ (เพื่อการฝึกอบรมตนเองของธรรมทายาท

1. หนังสืออ่านเล่น

2. อาหาร เครื่้องดื่ม

3. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

4. ของมีค่า (รวมถึงสายสิญจน์ และพระเครื่อง)

5. อาวุธอันตราย

6. ยาเสพติดทุกชนิด

 

สอบถาม​เพิ่มเติมได้ที่

ได้ที่หมู่บ้าน​บรรลุ​ธรรม​ โทร. 089-7548925, 092-4254945

 

"บวชทดแทนคุณบิดามารดา

สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

เปิดทางสวรรค์และนิพพาน

ให้กับตนและทุกคนในโลก"

 

 

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล