• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม ๑๑๑ ปี
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ระยะเวลาอบรม 6 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
สมัครและอบรมที่มหารัตนวิหารคด 11 วัดพระธรรมกาย

โทร. 09-6795-3472 , 09-2006-1620


กำหนดการอบรม

1. ระยะเวลาการอบรม
    วันที่ 6 มกราคม ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 (45 วัน)

2. วันสัมภาษณ์และสอบท่องคำขานนาค ณ มหารัตนวิหารคด 11
    วันอาทิตย์ที่ 15 , 22 และ 29 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 - 16.00 น.

3. วันรายงานตัว
    วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 - 17.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท มหารัตนวิหารคด 11

4. พิธีตัดปอยผม
    วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563

5. พิธีเวียนประทักษิณ ขอขมา บรรพชา
    วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2563

6. พิธีอุปสมบท
    วันที่ 20 - 22 มกราคม พ.ศ.2563

8. จบโครงการ
    วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นชายแท้ จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป อายุระหว่าง 20 - 50 ปี

2. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

3. ผ่านการรับรองจากผู้นำบุญ ผู้ประสานงานภาค

4. ผ่านการสัมภาษณ์และสอบท่องขานนาคจากคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์

5. สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม

6. เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัย

7. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท โรคไต โรคหอบหืด โรคเอดส์ และไม่ติดยาเสพติด

8. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหารให้เป็นภาระแก่ตนเองและผู้อื่น

9. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพ

10. ต้องมีคุณสมบัติผู้บวชตามกฎมหาเถระสมาคม และไม่มีรอยสักอันไม่เหมาะสม

11. เคยผ่านโครงการอบรมบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทของวัดพระธรรมกายของใช้ในการอบรม

1. ชุดอบรมธรรมทายาท เสื้อ กางเกง สีขาวล้วน ไม่มีลาย 2 ชุด

2. เสื้อพระราชทานแขนสั้นสีขาว ไม่มีลาย 1 ตัว

3. ของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม ขันน้ำสีขาว ไฟฉาย

4. กางเกงขาสั้นสำหรับใส่อาบน้ำ หรือผ้าขาวม้า และผ้าเช็ดตัว (สีเหลือง)

5. ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาทากันยุง ยาแก้โรคกระเพาะ เป็นต้น

6. ผ้าห่มกันหนาวสีเหลือง ถุงเท้ากันหนาว

7. มีดโกนหนวด และด้ามมีดปลงผมพร้อมใบมีดโกน

8. รองเท้าสุภาพ สีน้ำตาล 1 คู่ของที่ไม่ควรนำมาใช้ในการอบรม

1. หนังสืออ่านเล่น เครื่องเล่นเพลงหรือวีดีโอ ที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ

2. อาหารและของคบเคี้ยวทุกชนิด

3. กระจกเงา รูปภาพญาติมิตร กล้องถ่ายรูป

4. ของมีค่า เครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ เป็นต้น

5. อุปกรณ์สำหรับติดต่อสื่อสารทุกชนิด เข่น โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน

(เจ้าหน้าที่จะตรวจ และเก็บรักษาของเหล่านี้แทนท่านในระหว่างการอบรมและจะมอบคืนท่านเมื่อจบโครงการเท่านั้น)

 

ของที่ห้ามนำติดตัวระหว่างการอบรม

1. วัตถุมีคม อาวุธ สิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ

2. บุหรี่ ไฟแช็ค รวมทั้งสิ่งเสพติดทุกชนิด

 

การรับสมัคร

สมัครได้ที่ มหารัตนวิหาาคด 11 วัดพระธรรมกาย

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ใบ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

4. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด

5. ใบรับรองและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรอง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่

09-6795-3472 , 09-2006-1620

 

 

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล