• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

โครงการอุปสมบท รุ่น บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ปีพุทธศักราช 2562
อบรมระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

...ครั้งหนึ่งในชีวิตบวชอุทิศแทนคุณ...

 

กำหนดการ

เข้าโครงการ    วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562
พิธีบรรพชา     วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2562
พิธีอุปสมบท    วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562

 


สถานที่อบรม
 :  มหารัตนวิหารคด รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย

ระยะเวลา  :   วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม - วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

 
หลักฐานการสมัครบวช

    1. สำเนาทะเบียนบ้าน
    2. สำเนาบัตรประชาชน
    3. หลักฐานการศึกษา


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

    1. เป็นชายแท้ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
    2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคประจำตัวอื่น ๆ ที่ร้ายแรง
    3. ไม่ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด
    4. ร่างกายไม่ทุพพลภาพ
    5. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม
    6. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้บวช ตามกฎมหาเถรสมาคม


สอบถามรายละเอียดได้ที่

    โทร. 02-831-1234

 
 

 

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล