• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

โครงการบรรพชาและอุปสมบท รุ่นเข้าพรรษา พ.ศ.2562

อบรมระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 


กำหนดการ

    เข้ารายงานตัว ณ วัดพระธรรมกาย / เริ่มการอบรม   วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562

    พิธีบรรพชา ณ วัดพระธรรมกาย                            วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

    พิธีอุปสมบท                                                      วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

    พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่                                   วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

    พิธีมอบวุฒิบัตร และปิดการอบรม                         วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


สถานที่อบรม  :  วัดพระธรรมกาย


ระยะเวลาการอบรม  :   วันที่ 22 มิถุนายน - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

 
หลักฐานการสมัครบวช

    1. สำเนาทะเบียนบ้าน
    2. สำเนาบัตรประชาชน
    3. หลักฐานการศึกษา


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

    1. เป็นชายแท้ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
    2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคประจำตัวอื่น ๆ ที่ร้ายแรง
    3. ไม่ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด
    4. ร่างกายไม่ทุพพลภาพ
    5. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม
    6. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้บวช ตามกฎมหาเถรสมาคม


สอบถามรายละเอียดได้ที่

    โทร. 0867550822 หรือ 0897548925

 

...บวชฟรี ตั้งใจดี บุญเยอะ...

 

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล