• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการบรรพชาเเละอุปสมบทหมู่วันคุ้มครองโลก ปี 2562
อบรมระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 9 พฤษภาคม พ.ศ.2562
ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

สอบถามโทร. 089-754-8925, 086-755-0822


กำหนดการ

1.ระยะเวลาการอบรม (47วัน)
     - วัน อาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม - วัน พฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562

2. วันสัมภาษณ์และวันสอบขานนาค
     - วัน อาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     - วันอาทิตย์ที่ 3,10,17 มีนาคม 2562

3 .กำหนดการเข้าวัด ปฐมนิเทศน์
     - วัน อาทิตย์ที่.24 มีนาคม 2562

4 .ตรวจร่างกาย
     - วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562

5. พิธีตัดปอยผม
     - วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562

6.พิธีขอขมาผู้ปกครอง มอบบาตร มอบผ้าไตร
     - วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2562

7.พิธีบรรพชา
     - วันเสาร์ ที่ 6 เมษายน 2562

8.พิธีตักบาตร
     - วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562

9.สิ้นสุดการอบรม
     - วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2562

 

ค้นหา