• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่น "บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์"
อบรมระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 เมษายน พ.ศ.2561

news610115_05.jpg - 215.92 kB

 

กำหนดการอบรม

1. ระยะเวลาการอบรม วันที่ 30 มกราคม ถึง 1 เมษายน พ.ศ.2561

2. วันสัมภาษณ์และสอบท่องขานนาค วันอาทิตย์ที่ 7, 14, 21, และ 28 มกราคม พ.ศ.2561 ณ มหารัตนวิหารคด 11 เวลา 13.30 - 16.00 น.

3. กำหนดการวันรายงานตัว รายงานตัววันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ.2561 ณ มหารัตนวิหารคด 11

4. พิธีตัดปอยผม วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

5. พิธีบรรพชาอุปสมบท วันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

6. เดินธรรมยาตรา วันที่ 2 - 31 มีนาคม พ.ศ.2561

7. สิ้นสุดการอบรม วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ.2561

 

news610119_01.jpg - 147.79 kB

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นชายแท้ จบการศึกาาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป อายุระหว่าง 20-50 ปี

2. ได้รับอนุญาติจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

3. ผ่านการรับรองจากผู้นำบุญ ผู้ประสานงานภาค

4. ผ่านการสัมภาษณ์และสอบท่องขานนาคจากคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์

5. สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม

6. เป็นผู้มีความประพฤติดีพร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัย

7. สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท โรคไต โรคหอบหืด โรคเอดส์ และไม่ติดยาเสพติด

8. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหารให้เป็นภาระต่อตนเองและผู้อื่น

9. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพ

10. ต้องมีคุณสมบัติผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคมและไม่มีรอยสักอันไม่เหมาะสม

11. เคยผ่านโครงการอบรมบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทของวัดพระธรรมกายมาก่อน

 

ของใช้ในการอบรม

1. ชุดอบรมธรรมทายาท เสื้อ กางเกง สีขาวล้วน ไม่มีลาย 2 ชุด

2. เสื้อพระราชทานแขนสั้นสีขาว ไม่มีลาย 1 ตัว

3. ของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม ขันน้ำสีขาว ไฟฉาย

4. กางเกงขาสั้นสำหรับใส่อาบน้ำ หรือผ้าขาวม้า และผ้าเช็ดตัว (สีเหลือง)

5. ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาทากันยุง ยาแก้โรคกระเพาะ เป็นต้น

6. ผ้าห่มกันหนาวสีเหลือง ถุงเท้าสีเหลือง

7. มีดกันหนวด และด้ามมีดปลงผมพร้อมใบมีดโกน

8. รองเท้าสุภาพ สีน้ำตาล 1 คู่

 

ของที่ไม่ควรนำมาใช้ในการอบรม

1. หนังสืออ่านเล่น เครื่องเล่นเพลงหรือวีดีโอ ที่เป็นอุปสรรคต่อสมาธิ

2. อาหารและของขบเคี้ยวทุกชนิด

3. กระจกเงา รูปภาพญาติมิตร กล้องถ่ายรูป

4. ของมีค่า เครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ เป็นต้น

5. อุปกรณ์สำหรับติดต่อสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน

(เจ้าหน้าที่จะตรวจ และเก็บรักษาของเหล่านี้แทนท่านในระหว่างการอบรมและจะมอบคืนท่านเมื่อจบโครงการเท่านั้น)

 

ของที่ห้ามนำติดตัวระหว่างการอบรม

1. วัตถุมีคม อาวุธ สิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่าง ๆ

2. บุหรี่ ไฟแช็ค รวมทั้งสิ่งเสพติดทุกชนิด

 

การรับสมัคร

สมัครได้ที่มหารัตนวิหารคด 11 วัดพระธรรมกาย

และสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและคำขานนาคได้ที่ www.dmycenter.com

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2561

 

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ใบ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

4. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด

5. ใบรับรองแพทย์ ผลการตรวจเลือดและผลเอ็กซเรย์จากโรงพยาบาล

6. ใบรับรองและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรอง

 

news610119_02.jpg - 254.82 kB

อานิสงส์ของการบวช

1. ยกฐานะจากคนธรรมดาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยที่สมุษย์และเทวดา ยกย่องสรรเสริญ กราบไหว้

2. ได้รับการฝึกฝนกิริยามารยาท การทำงานเป็นทีม และการปฏิบัติสมาธิที่สามารถนำไปใช้ ในการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและการศึกษาเล่าเรียน

3. มีโอกาสได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามแนวทางพุทธศาสนิกชน

4. บุญกุศลจากการบวช จะช่วยเปิดทางไปสวรรค์ ให้กับตนเอง บิดามารดา หมู่ญาติสนิทมิตรสหาย และผู้ร่วมอนุโมทนา

5. เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับประชาชนทั่วไป ให้หันมาสนใจทำนุบำรึงพระพุทธศาสนาและวัดวาอาราม สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่พุทธบริษัท ๔

6. ช่วยสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนา ที่ปู่ย่าตายาย และบรรพบุรุษของเรารักษาสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ ให้ยืนยาวนานต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน

7. สามารถยกตนให้พ้นจากกองกิเลส บรรลุธรรมที่ละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับ มีมรรคผลนิพพานเป็แก่นสารเป็นที่สุด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

มหารัตนวิหารคด คอร์ 1 และคอร์ 11 วัดพระธรรมกาย

โทร. 09-6795-3472 , 09-2006-1620

 

 

 

ค้นหา