• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

นิมนต์พระภิกษุและสามเณรทุกรูปร่วมพิธีตัดปอยผม

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่น ครบรอบ 100 ปี ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ณ บริเวณจุดพิมพ์พระ วมหารัตนวิหารคด คอร์ 31 เวลา 16.00 น.

 

ค้นหา