• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 2

ขอเชิญนิสิตนักศึกษาชายที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาแล้ว อายุระหว่าง 18 - 30 ปี
เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 30 พ.ค. ถึงวันที่ 24 ก.ค. 2559
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 28 พ.ค. 2559

 

สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ณ ห้องมัชฌิม เวลา 13.00 - 16.00 น. อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ

วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ค. 2559

วันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค. 2559

วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 2559

 

สมัครได้ที่

โทร. 09-1119-1904 , 09-0716-3241

LINE : IBSTOP

www.ibsclub.net

ค้นหา