• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

โครงการอุปสมบทหมู่พระพี่เลี้ยงสามเณรล้านรูป ศูนย์ฝึกอบรมวัดพระธรรมกาย

อบรม 18 มี.ค. -  14 พ.ค. พ.ศ. 2559 รวม 54 วัน ณ วัดพระธรรมกาย
สอบถามโทร. 08-7494-7406, 09-2006-1620, 08-7711-1269

โครงการอุปสมบทหมู่พระพี่เลี้ยงสามเณรล้านรูป   ศูนย์ฝึกอบรมวัดพระธรรมกาย

 

วัตถุประสงค์การอบรม

       อุปสมบทพระพี่เลี้ยง เพื่อเป็นกำลังหลักในการฝึกฝนอบรมสามเณรล้านรูปไปทั่วประเทศ

 

กำหนดการอบรม

ระยะเวลาในการอบรม :  วันที่ 18 มีนาคม - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

รายงานตัว : วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมวัดพระธรรมกาย

ตัดปอยผม : วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559

วันบรรพชา : วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ วัดพระธรรมกาย

วันอุปสมบท : วันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ. 2559 

ตักบาตรฉลองพระใหม่ : วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559

ส่งตัวทำหน้าที่ : วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2559

กลับมารายงานตัว : วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559

รับประกาศนียบัตร - ปิดการอบรม : วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

 

โครงการอุปสมบทหมู่พระพี่เลี้ยงสามเณรล้านรูป   ศูนย์ฝึกอบรมวัดพระธรรมกาย


คุณสมบัติของผู้สมัครบวชทุกโครงการ

1.เป็นชายแท้ จบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ม.6 ขึ้นไป และมีอายุระหว่าง 20 - 50 ปี

2. ได้รับอนุญาติจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

3. สามารถเข้าอบรมได้ตลอดโครงการ

4. เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัยได้

5. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เลือกอาหารให้เป็นภาระต่อตนเองและผู้อื่น

6. สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท โรคไต โรคหอบหืด โรคเอดส์ และไม่ติดยาเสพติด

7. ไม่เป็นผู้มีร่างกายในลักษณะทุพพลภาพหรือพิการ เช่น ตาบอด หูหนวก แขนขาขาด เป็นต้น

8. ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ หรือสักเป็นรูปไม่เหมาะสมอยู่นอกร่มผ้าเมื่อครองจีวร

9. มีคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคม

 

หลักฐานการสมัคร

1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก   ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ใบ

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

4.สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด

5.ใบรับรองและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรอง

 

สิ่งของที่ต้องเตรียมเข้ารับการอบรม  (เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้สมัครทุกคนต้องเตรียมมาเอง)

1.ชุดอบรมธรรมทายาท เสื้อกางเกงสีขาวล้วน ไม่มีลาย 2 ชุด

2.เสื้อพระราชทานแขนสั้นสีขาว ไม่มีลาย 1 ตัว

3.ของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม ขันน้ำสีขาว ไฟฉาย

4.กางเกงขาสั้นสำหรับใส่อาบน้ำ หรือผ้าขาวม้า และผ้าเช็ดตัว (สีเหลือง)

5.ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาทากันยุง ยาแก้โรคกระเพาะ เป็นต้น

6.ผ้าห่มกันหนาวสีเหลือง 

7.มีดโกนหนวด และด้ามมีดปลงผมพร้อมใบมีดโกน

8.รองเท้าสุภาพ สีน้ำตาล 1 คู่

 

ของที่ห้ามนำมาในการอบรม

1.หนังสืออ่านเล่น เครื่องเล่นเพลงหรือวีดีโอ ที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ

2.อาหารและของขบเคี้ยวทุกชนิด

3.กระจกเงา รูปภาพญาติมิตร กล้องถ่ายรูป

4.ของมีค่า เครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ เป็นต้น

5.อุปกรณ์สำหรับติดต่อสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ

(เจ้าหน้าที่จะตรวจ และเก็บรักษาของเหล่านี้แทนท่านในระหว่างการอบรม และจะมอบคืนท่านเมื่อจบโครงการเท่านั้น)

 

ของที่ห้ามนำติดตัวระหว่างการอบรม

1.วัตถุมีคม อาวุธ สิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ

2.บุหรี่ ไฟแช็ค รวมทั้งสิ่งเสพติดทุกชนิด

 

 

การบวชมีอานิสงส์คือ

    - บุญกุศลจากการบวชสามารถปิดอบายและเปิดทางไปสวรรค์แก่ผู้บวช ส่งผลโดยตรงกับพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ผู้ร่วมอนุโมทนา และผู้ที่เราอุทิศให้

    - สามารถยกฐานะจากคนธรรมดาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยที่มนุษย์และเทวดากราบไหว้

    - ผู้บวชจะได้ศึกษาธรรมะไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

    - ทำให้สามารถบรรลุธรรมในเบื้องต้นจนถึงเบื้องสูง มีมรรค ผล นิพพาน เป็นแก่นสารในที่สุด

    - หากไม่บรรลุธรรมในชาตินี้ บุญกุศลอันมหาศาลจากการบวชย่อมไม่สูญเปล่า จะถูกสั่งสมไว้เป็นรากฐานแห่งการบรรลุธรรมในชาติต่อๆ ไป และยังส่งผลให้มีความเจริญรุ่งเรืองในร่มเงาพระพุทธศาสนาไปนานถึง 64 กัป

    - ผลบุญกุศลอันมหาศาลจากการบวชจะไปตัดรอนวิบากกรรมที่กำลังส่งผลจากหนักให้เป็นเบา จากเบาเป็นหาย แม้ตายก็ไปดี

    - บุญกุศลอันมหาศาลนี้จะช่วยส่งผลให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และช่วยพลิกวิกฤตของชีวิตให้เป็นโอกาสได้โดยง่าย

    - เป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่พุทธบริษัท 4 ทั้งแผ่นดิน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการช่วยกันฟื้นฟูศีลธรรม และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรืองทางศีลธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นบนผืนแผ่นดินไทย และสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปสู่ความเจริญในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว

    - เป็นการสร้างผู้นำทางศีลธรรมให้เกิดขึ้นทั่วแผ่นดินไทย

    - เป็นการสถาปนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาไปตราบนานเท่านาน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท วิหารคด คอร์ 27

วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โทร. 08-7494-7406

 

 

ค้นหา