• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

พิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม ๑๓๒ ปี พระมงคลเทพมุนี
โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม ๑๓๒ ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
วันเสาร์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

591003_01.png - 327.63 kb

 591003_02.png - 458.13 kb

591003_03.png - 381.62 kb

591003_04.png - 290.99 kb

591003_05.png - 282.4 kb

591003_06.png - 390.74 kb

591003_07.png - 329.68 kb

591003_08.png - 325.04 kb

591003_09.png - 387.89 kb

591003_10.png - 393.24 kb

591003_11.png - 408.27 kb

591003_12.png - 382.06 kb

591003_13.png - 382.06 kb

591003_14.png - 297.35 kb

591003_15.png - 312.49 kb

591003_16.png - 305.54 kb

591003_17.png - 426.81 kb

591003_18.png - 437.35 kb

591003_19.png - 453.28 kb

591003_20.png - 333.27 kb

591003_21.png - 393.98 kb

591003_22.png - 282.9 kb

591003_23.png - 227.08 kb

591003_24.png - 339.1 kb

591003_25.png - 258.22 kb

591003_26.png - 355 kb

591003_27.png - 392.95 kb

591003_28.png - 257.65 kb

591003_29.png - 273.58 kb

591003_30.png - 395.21 kb

591003_31.png - 393.1 kb

591003_32.png - 413.09 kb

591003_34.png - 414.89 kb

591003_35.png - 340.71 kb

591003_36.png - 443.19 kb

591003_37.png - 488.62 kb

591003_38.png - 330.74 kb

591003_39.png - 479.82 kb

591003_40.png - 479.56 kb

591003_41.png - 467.4 kb

591003_42.png - 360.17 kb

591003_43.png - 416.64 kb

591003_44.png - 335.08 kb

591003_45.png - 378.51 kb

591003_46.png - 322.41 kb

591003_47.png - 302.48 kb

591003_48.png - 376.83 kb

591003_49.png - 382.34 kb

591003_50.png - 381.23 kb

591003_51.png - 309.18 kb

591003_52.png - 262.8 kb

591003_53.png - 390.07 kb

591003_54.png - 315.15 kb

591003_55.png - 406.87 kb

591003_56.png - 381.8 kb

591003_57.png - 400.57 kb

591003_58.png - 296.16 kb

591003_60.png - 333.95 kb

591003_61.png - 288.83 kb

591003_62.png - 296.13 kb

591003_63.png - 315.47 kb

591003_64.png - 451.84 kb

591003_65.png - 316.66 kb

 

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล