• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๙

โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

วันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

590709_01.jpg - 144.92 kb

 590709_02.jpg - 137.45 kb

590709_03.jpg - 116.53 kb

590709_04.jpg - 227.8 kb

590709_05.jpg - 160.34 kb

590709_06.jpg - 232.59 kb

590709_07.jpg - 215.09 kb

590709_08.jpg - 199.96 kb

590709_09.jpg - 143.57 kb

590709_10.jpg - 110.27 kb

590709_11.jpg - 121.81 kb

590709_12.jpg - 93.35 kb

590709_13.jpg - 227.26 kb

590709_14.jpg - 195.55 kb

590709_15.jpg - 118.65 kb

590709_16.jpg - 110.2 kb

590709_17.jpg - 161.2 kb

590709_18.jpg - 179.86 kb

590709_19.jpg - 195.92 kb

590709_20.jpg - 202.08 kb

590709_21.jpg - 123.74 kb

590709_22.jpg - 102.46 kb

590709_23.jpg - 104.11 kb

590709_24.jpg - 135.7 kb

590709_25.jpg - 92.06 kb

590709_26.jpg - 163.95 kb

590709_27.jpg - 213.91 kb

590709_28.jpg - 117.97 kb

590709_29.jpg - 132.95 kb

590709_30.jpg - 112.29 kb

590709_31.jpg - 89.84 kb

590709_32.jpg - 145.74 kb

590709_33.jpg - 207.45 kb

590709_34.jpg - 117.82 kb

590709_35.jpg - 151.56 kb

590709_36.jpg - 144.76 kb

 

ค้นหา