• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

พิธีบรรพชาอุปสมบทสามเณรกัมพูชา รุ่นที่ ๑

พิธีตัดปอยผมและบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาท

ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติชาวกัมพูชา รุ่นที่ ๑

อบรมระหว่างวันที่ ๒๒  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ - วันที่ ๔  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

590105_001.jpg - 117.45 kb

 590105_002.jpg - 88.37 kb

590105_003.jpg - 77.22 kb

590105_004.jpg - 105.54 kb

590105_006.jpg - 85.69 kb

590105_007.jpg - 113.63 kb

590105_008.jpg - 90.61 kb

590105_009.jpg - 133.76 kb

590105_010.jpg - 69.49 kb

590105_011.jpg - 92.59 kb

590105_012.jpg - 87.62 kb

590105_013.jpg - 87.69 kb

590105_014.jpg - 86.03 kb

590105_015.jpg - 94.34 kb

590105_016.jpg - 101.92 kb

590105_017.jpg - 81.44 kb

590105_018.jpg - 67.73 kb

590105_019.jpg - 70.92 kb

590105_020.jpg - 76.06 kb

590105_021.jpg - 79.62 kb

590105_022.jpg - 97.73 kb

590105_023.jpg - 99.85 kb

590105_024.jpg - 81.1 kb

590105_025.jpg - 92.92 kb

590105_026.jpg - 102.71 kb

590105_027.jpg - 70.88 kb

590105_028.jpg - 83 kb

590105_029.jpg - 114.72 kb

590105_030.jpg - 123.01 kb

590105_031.jpg - 96.45 kb

590105_032.jpg - 96.28 kb

590105_033.jpg - 116.06 kb

590105_034.jpg - 110.99 kb

590105_035.jpg - 128.44 kb

590105_036.jpg - 130.96 kb

590105_037.jpg - 108.38 kb

590105_038.jpg - 70.63 kb

590105_039.jpg - 94.74 kb

590105_040.jpg - 87.56 kb

590105_041.jpg - 139.09 kb

590105_042.jpg - 57.17 kb

590105_043.jpg - 125.25 kb

590105_044.jpg - 81.71 kb

590105_045.jpg - 95.82 kb

590105_046.jpg - 123.24 kb

590105_047.jpg - 111.14 kb

590105_048.jpg - 113.66 kb

590105_049.jpg - 115.46 kb

590105_057.jpg - 93.46 kb

590105_058.jpg - 96.85 kb

590105_059.jpg - 71.78 kb

590105_060.jpg - 63.97 kb

590105_061.jpg - 111.38 kb

590105_062.jpg - 114.82 kb

590105_063.jpg - 92.91 kb

590105_064.jpg - 101.82 kb

590105_065.jpg - 86.2 kb

590105_066.jpg - 46.27 kb

590105_067.jpg - 129.28 kb

590105_068.jpg - 106.76 kb

590105_069.jpg - 73.95 kb

590105_070.jpg - 132.07 kb

590105_071.jpg - 105.05 kb

590105_072.jpg - 107.25 kb

590105_073.jpg - 127.26 kb

590105_074.jpg - 97.04 kb

590105_075.jpg - 112.12 kb

590105_076.jpg - 80.25 kb

590105_077.jpg - 114.47 kb

590105_078.jpg - 78.14 kb

590105_079.jpg - 127.84 kb

590105_080.jpg - 95.83 kb

590105_081.jpg - 106.07 kb

590105_082.jpg - 118 kb

590105_083.jpg - 94.63 kb

590105_084.jpg - 101.43 kb

590105_085.jpg - 110.05 kb

590105_086.jpg - 88.58 kb

590105_087.jpg - 118.94 kb

590105_088.jpg - 103.88 kb

590105_089.jpg - 103.77 kb

590105_090.jpg - 89.95 kb

590105_091.jpg - 103.04 kb

590105_092.jpg - 87 kb

590105_093.jpg - 110.58 kb

590105_094.jpg - 88.89 kb

590105_095.jpg - 115.57 kb

590105_096.jpg - 124.53 kb

 

 

ค้นหา