• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

พิธีบรรพชา โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ ๑๒

วันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๘

ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 

580718_01.jpg - 68.99 kb

580718_02.jpg - 58.21 kb

580718_03.jpg - 62.99 kb

580718_04.jpg - 145.43 kb

580718_05.jpg - 104.35 kb

580718_06.jpg - 159.08 kb

580718_07.jpg - 98.18 kb

580718_08.jpg - 139.94 kb

580718_09.jpg - 145.04 kb

580718_10.jpg - 116.01 kb

580718_11.jpg - 87.49 kb

580718_12.jpg - 91.9 kb

580718_13.jpg - 124.37 kb

580718_14.jpg - 74.42 kb

580718_15.jpg - 119.5 kb

580718_16.jpg - 72.67 kb

580718_17.jpg - 44.2 kb

580718_18.jpg - 52.87 kb

580718_19.jpg - 95.42 kb

580718_20.jpg - 53.7 kb

580718_21.jpg - 91.75 kb

580718_22.jpg - 70.12 kb

580718_23.jpg - 63.63 kb

580718_24.jpg - 42.8 kb

580718_25.jpg - 140.37 kb

580718_26.jpg - 130.57 kb

580718_27.jpg - 55.96 kb

580718_28.jpg - 59.33 kb

580718_29.jpg - 47.7 kb

580718_30.jpg - 50.01 kb

580718_31.jpg - 57.37 kb

580718_32.jpg - 65.84 kb

580718_33.jpg - 70.25 kb

580718_34.jpg - 86.02 kb

580718_35.jpg - 117.83 kb

580718_36.jpg - 57.23 kb

580718_37.jpg - 63.15 kb

580718_38.jpg - 60.22 kb

580718_39.jpg - 54.85 kb

580718_40.jpg - 60.83 kb

580718_41.jpg - 63.03 kb

580718_42.jpg - 97.69 kb

580718_43.jpg - 104.75 kb

580718_44.jpg - 58.18 kb

580718_45.jpg - 56.78 kb

580718_46.jpg - 116.15 kb

580718_47.jpg - 114.68 kb

580718_48.jpg - 171.04 kb

580718_50.jpg - 170.27 kb

580718_51.jpg - 173.89 kb

580718_52.jpg - 192.42 kb

580718_53.jpg - 205.95 kb

580718_54.jpg - 169.21 kb

580718_55.jpg - 201.94 kb

580718_56.jpg - 146.53 kb

580718_57.jpg - 175.58 kb

580718_58.jpg - 130.95 kb

580718_59.jpg - 151.69 kb

580718_60.jpg - 65.59 kb

580718_61.jpg - 78.07 kb

580718_62.jpg - 69.24 kb

580718_63.jpg - 56.13 kb

580718_64.jpg - 66.8 kb

580718_65.jpg - 69.35 kb

580718_66.jpg - 59.39 kb

580718_67.jpg - 80.2 kb

580718_68.jpg - 66.97 kb

580718_69.jpg - 65.12 kb

580718_70.jpg - 78.93 kb

580718_71.jpg - 76.77 kb

580718_72.jpg - 119.25 kb

580718_73.jpg - 123.46 kb

580718_74.jpg - 117.87 kb

580718_75.jpg - 93.89 kb

580718_76.jpg - 73.85 kb

580718_77.jpg - 99.49 kb

580718_78.jpg - 121.91 kb

580718_79.jpg - 66.08 kb

580718_80.jpg - 72.44 kb

580718_81.jpg - 83.42 kb

580718_82.jpg - 98.62 kb

580718_83.jpg - 91.05 kb

580718_84.jpg - 188.02 kb

580718_85.jpg - 229.98 kb

580718_86.jpg - 67.95 kb

580718_87.jpg - 181.16 kb

580718_88.jpg - 43.36 kb

580718_89.jpg - 73.77 kb

580718_90.jpg - 81.06 kb

580718_91.jpg - 80.65 kb

580718_92.jpg - 68.72 kb

580718_93.jpg - 71.81 kb

580718_94.jpg - 75.56 kb

580718_95.jpg - 116.3 kb

580718_96.jpg - 80.4 kb

580718_97.jpg - 88.48 kb

580718_98.jpg - 77.5 kb

580718_99.jpg - 169.81 kb

580718_100.jpg - 71.32 kb

580718_101.jpg - 79.78 kb

580718_102.jpg - 107.11 kb

580718_103.jpg - 108.98 kb

580718_104.jpg - 76.2 kb

580718_105.jpg - 64.08 kb

580718_106.jpg - 83.7 kb

580718_107.jpg - 96.76 kb

580718_108.jpg - 104.64 kb

580718_109.jpg - 78.72 kb

580718_110.jpg - 61.48 kb

580718_111.jpg - 118.7 kb

580718_112.jpg - 90.43 kb

580718_113.jpg - 66.68 kb

580718_114.jpg - 62.32 kb

580718_115.jpg - 60.82 kb

580718_116.jpg - 58.91 kb

580718_117.jpg - 67.84 kb

580718_118.jpg - 75.96 kb

580718_119.jpg - 66.23 kb

 580718_120.jpg - 92.43 kb

580718_121.jpg - 100.03 kb

580718_122.jpg - 73.73 kb

580718_123.jpg - 50.73 kb

580718_124.jpg - 84.47 kb

580718_125.jpg - 67.44 kb

580718_126.jpg - 71.48 kb

580718_127.jpg - 86.54 kb

580718_128.jpg - 77.12 kb

580718_129.jpg - 91.07 kb

580718_130.jpg - 128.12 kb

580718_131.jpg - 147.14 kb

580718_132.jpg - 190.53 kb

580718_133.jpg - 157.23 kb

580718_134.jpg - 177.34 kb

580718_135.jpg - 172.13 kb

580718_136.jpg - 180.1 kb

580718_137.jpg - 94.95 kb

580718_138.jpg - 127.36 kb

580718_139.jpg - 101.14 kb

580718_140.jpg - 163.39 kb

580718_141.jpg - 60.33 kb

580718_142.jpg - 163.47 kb

580718_143.jpg - 118.71 kb

580718_144.jpg - 94.79 kb

580718_145.jpg - 84.57 kb

580718_146.jpg - 125.56 kb

580718_147.jpg - 141.4 kb

580718_148.jpg - 147.84 kb

580718_149.jpg - 111.47 kb

580718_150.jpg - 77.4 kb

580718_151.jpg - 117.55 kb

580718_152.jpg - 72.26 kb

580718_153.jpg - 149.86 kb

580718_154.jpg - 143.68 kb

580718_155.jpg - 166.86 kb

580718_156.jpg - 105.22 kb

580718_157.jpg - 59.56 kb

580718_158.jpg - 60.07 kb

580718_159.jpg - 147.22 kb

580718_160.jpg - 63.79 kb

580718_161.jpg - 77.48 kb

580718_162.jpg - 155.31 kb

580718_163.jpg - 50.29 kb

580718_164.jpg - 66.61 kb

580718_165.jpg - 40.16 kb

580718_166.jpg - 44.98 kb

580718_167.jpg - 101.49 kb

580718_167.jpg - 101.49 kb

580718_169.jpg - 64.39 kb

580718_170.jpg - 45.28 kb

580718_171.jpg - 48.11 kb

580718_172.jpg - 48.33 kb

580718_173.jpg - 52.35 kb

580718_174.jpg - 51.71 kb

580718_175.jpg - 153.58 kb

580718_176.jpg - 173.03 kb

580718_177.jpg - 159.2 kb

580718_178.jpg - 176.52 kb

580718_179.jpg - 78.66 kb

580718_180.jpg - 107.01 kb

580718_181.jpg - 156.12 kb

 

ค้นหา