• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

พิธีขอขมาและมอบผ้าไตร

โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

(ศูนย์อบรม วัดพระธรรมกาย)

วันพฤหัสที่ ๑๖ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๘

พิธีขอขมาและมอบผ้าไตร โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ปี 2558

 580716_02.jpg - 78.64 kb

580716_03.jpg - 140.08 kb

580716_04.jpg - 84.36 kb

580716_05.jpg - 83.54 kb

580716_06.jpg - 111.63 kb

580716_07.jpg - 96.99 kb

580716_08.jpg - 88.4 kb

580716_09.jpg - 77.58 kb

580716_10.jpg - 85.59 kb

580716_11.jpg - 122.61 kb

580716_12.jpg - 74.72 kb

580716_13.jpg - 86.51 kb

580716_14.jpg - 75.85 kb

580716_15.jpg - 91.66 kb

580716_16.jpg - 76.04 kb

580716_17.jpg - 105.74 kb

580716_18.jpg - 112.37 kb

580716_19.jpg - 96.88 kb

580716_20.jpg - 148.78 kb

580716_21.jpg - 75.65 kb

580716_22.jpg - 66.01 kb

580716_23.jpg - 100.01 kb

580716_24.jpg - 67.77 kb

580716_25.jpg - 62.88 kb

580716_26.jpg - 63.58 kb

580716_27.jpg - 95.32 kb

580716_28.jpg - 82.02 kb

580716_29.jpg - 64.45 kb

580716_30.jpg - 68.26 kb

580716_31.jpg - 73.88 kb

580716_32.jpg - 62.73 kb

580716_33.jpg - 79.09 kb

580716_34.jpg - 82.71 kb

580716_35.jpg - 88.54 kb

580716_36.jpg - 115.5 kb

580716_37.jpg - 71.17 kb

580716_38.jpg - 124.38 kb

 

ค้นหา