• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่โครงการธรรมทายาทอุดมศึกษา รุ่นที่ ๔๓ 

ธรรมทายาทอุดมศึกษายุวพุทธศาสตร์ รุ่น ๑ และธรรมทายาทพระพี่เลี้ยงเข้าพรรษา 

วันเสาร์ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

580813_01.jpg - 148.07 kb 

580813_02.jpg - 157.34 kb

580813_03.jpg - 133.71 kb

580813_04.jpg - 67.92 kb

580813_05.jpg - 106.71 kb

580813_06.jpg - 71.34 kb

580813_07.jpg - 57.25 kb

580813_08.jpg - 73.1 kb

580813_09.jpg - 82.43 kb

580813_10.jpg - 107.78 kb

580813_11.jpg - 89.9 kb

580813_12.jpg - 102.54 kb

580813_13.jpg - 105.02 kb

580813_14.jpg - 123.61 kb

580813_15.jpg - 121.81 kb

580813_16.jpg - 118.4 kb

580813_17.jpg - 83.81 kb

580813_18.jpg - 143.46 kb

580813_19.jpg - 110.72 kb

580813_20.jpg - 118.88 kb

580813_21.jpg - 113.37 kb

580813_22.jpg - 119.42 kb

580813_23.jpg - 90.31 kb

580813_24.jpg - 106.54 kb

580813_25.jpg - 49.58 kb

580813_26.jpg - 76.52 kb

580813_27.jpg - 78.65 kb

580813_28.jpg - 113 kb

580813_29.jpg - 65.8 kb

580813_30.jpg - 82.42 kb

580813_31.jpg - 85.49 kb

580813_32.jpg - 54.19 kb

580813_33.jpg - 66.85 kb

580813_34.jpg - 99.88 kb

580813_35.jpg - 112.08 kb

580813_36.jpg - 102.99 kb

580813_37.jpg - 96.95 kb

580813_38.jpg - 88.79 kb

580813_39.jpg - 60.2 kb

580813_40.jpg - 60.87 kb

580813_41.jpg - 100.6 kb

580813_42.jpg - 87.02 kb

580813_43.jpg - 129.29 kb

580813_44.jpg - 114.64 kb

580813_45.jpg - 83.68 kb

580813_46.jpg - 95.86 kb

580813_47.jpg - 64.37 kb

580813_48.jpg - 56.85 kb

580813_49.jpg - 78.32 kb

580813_50.jpg - 80.01 kb

580813_51.jpg - 87.99 kb

580813_52.jpg - 92.97 kb

580813_53.jpg - 107.87 kb

580813_54.jpg - 38.79 kb

580813_55.jpg - 108.03 kb

580813_56.jpg - 44.49 kb

580813_57.jpg - 53.4 kb

580813_58.jpg - 71.81 kb

580813_59.jpg - 78.36 kb

580813_60.jpg - 94.79 kb

580813_61.jpg - 157.29 kb

580813_62.jpg - 104.2 kb

580813_63.jpg - 119.83 kb

580813_64.jpg - 115.92 kb

580813_65.jpg - 74.33 kb

580813_66.jpg - 52.59 kb

580813_67.jpg - 116.22 kb

580813_68.jpg - 107.25 kb

580813_69.jpg - 77.08 kb

580813_70.jpg - 82.58 kb

580813_71.jpg - 96.58 kb

580813_72.jpg - 98.55 kb

580813_73.jpg - 69.82 kb

580813_76.jpg - 128.77 kb

580813_77.jpg - 86.47 kb

 

 

ค้นหา