• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม ๑๓๐ ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

บวชเป็นเนื้อนาบุญ
บูชาธรรมพระผู้ปราบมาร


      การบูชาบุคคลที่ควรบูชาย่อมได้บุญมาก ยิ่งถ้าผู้ทำการบูชามุ่งทำความบริสุทธิ์ให้บังเกิดขึ้นทั้งกายและใจก่อนน้อมแสดงกตัญญูบูชาต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศด้วยความตั้งใจ และบูชาด้วยความศรัทธาเลื่อมใส ผลบุญที่ได้รับย่อมมหาศาล ดังเช่นความตั้งใจของกุลบุตรจำนวน ๙๗ ท่าน ที่ปรารภเหตุในการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร เนื่องในวาระครบ ๑๓๐ ปี แห่งการบังเกิดขึ้นด้วยรูปกายมนุษย์ของท่าน ระหว่างวันที่ ๒๓ กันยายน ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

 ตัดกังวลในพิธีตัดปอยผม

      ความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวที่จะสละความสุขสบายทางโลกออกบวชฝึกฝนอบรมตนเองทำหน้าที่เนื้อนาบุญในพระพุทธศาสนา เพื่อแสดงกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณ บังเกิดขึ้นท่ามกลางความปลาบปลื้มปีติยินดีของคุณพ่อ คุณแม่ คณะญาติ และกัลยาณมิตร ที่เดินทางไปร่วมพิธีตัดปอยผมธรรมทายาท ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย   ในพิธีตัดปอยผมกุลบุตรทั้งหลายได้ตัดพันธะผูกพันเตรียมก้าวเข้าสู่เพศภาวะนักบวชอย่างปลอดกังวลและแสดงถึงความพร้อมในการฝึกฝนอบรมตนเอง

ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในพิธีเวียนประทักษิณพิธีวันทาสีมา และพิธีวันทาพระประธาน

       ในวันสำคัญของชีวิตลูกผู้ชาย นาคธรรมทายาททั้งหลายได้เข้าสู่พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่  ที่จัดขึ้น ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย ในวันเสาร์ที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ามกลางความปลาบปลื้มปีติยินดีของผู้ปกครองและสาธุชนจำนวนมากที่ไปร่วมอนุโมทนาบุญตั้งแต่เช้าตรู่  เริ่มต้นด้วยพิธีเวียนประทักษิณรอบอุโบสถวัดพระธรรมกาย เพื่อให้เหล่านาคธรรมทายาทได้ตรึกระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยก่อนร่วมประกอบพิธีวันทาสีมาและพิธีวันทาพระประธาน  ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพต่อพื้นที่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและแสดงความเคารพต่อพระประธานที่ประดิษฐาน ณ อุโบสถ

ซาบซึ้งใจในพิธีขอขมาและมอบผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาท

      ความเป็นระบบระเบียบในทุกพิธีกรรมน้อมนำความปลื้มปีติให้ผลิบานในดวงใจผู้ไปร่วมงานโดยเฉพาะในพิธีขอขมาและมอบผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาท ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอีกหนึ่งช่วงเวลาที่เหล่านาคธรรมทายาทได้กล่าวคำขอขมาต่อบุพการีผู้มีพระคุณ ต่อคณะญาติมิตร และสาธุชนยังความซาบซึ้งให้บังเกิดขึ้นด้วยถ้อยคำที่กลั่นจากใจของลูกผู้ชายที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์

 ก้าวสู่ร่มกาสาวพัสตร์ในพิธีบรรพชา

       ในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร เมตตาไปเป็นพระอุปัชฌาย์ประกอบพิธีและให้โอวาทแก่เหล่าธรรมทายาท ในโอกาสนี้ท่านย้ำให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบวชบูชาธรรมครั้งนี้ ว่าเป็นการบวชที่ทุกคนได้บุญมหาศาลประมาณไม่ได้ เพราะพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายที่ขยายไปทั่วประเทศและทั่วโลก ทำให้ผู้คนจำนวนมากที่ปฏิบัติตามคำสอนของท่านได้รับความสุขจากภายใน

       ภายหลังพิธีบรรพชาและพิธีคล้องอังสะ นาคธรรมทายาทร่วมประกอบพิธีขอสรณคมน์และศีล และพิธีขอนิสสัย เพื่อยกฐานะอันประเสริฐจากผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย เป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา    จากนั้นสามเณรธรรมทายาทประกอบพิธีรับบาตรจากผู้ปกครอง ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ก่อนเข้าพิธีอุปสมบท ณ อุโบสถวัดพระธรรมกายในภาคบ่าย


บวชเป็นพระแท้ เนื้อนาบุญที่โลกรอคอย

      ทุกช่วงเวลาในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ เหล่าธรรมทายาทล้วนกลั่นจิตกลั่นใจหมั่นทำความบริสุทธิ์ให้บังเกิดขึ้นด้วยการตรึกระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร มุ่งหวังให้การบวชครั้งนี้เป็นการบูชาธรรมท่านอย่างแท้จริง 

      หลังจากบวชแล้ว พระธรรมทายาทเข้ารับการอบรมที่หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกายเพื่อฝึกฝนอบรมตนให้เป็นพระแท้ เป็นเนื้อนาบุญที่โลกต้องการ ให้การบวชครั้งนี้เป็นไปเพื่อการกำจัดกิเลสอันเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดนิสัยไม่ดีให้หมดสิ้นไป   

      ระหว่างการอบรมพระธรรมทายาทได้ไปเป็นเนื้อนาบุญให้แก่ญาติโยมในพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกายและช่วงท้ายโครงการฯ ออกเดินธุดงค์ธรรมชัยไปพัฒนาวัดร้างให้กลับมาเป็นวัดรุ่ง

 

บูชาบุคคลที่ควรบูชาได้บุญมหาศาล

      การปฏิบัติบูชาด้วยการอุปสมบทหมู่ในพระพุทธศาสนา แสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณเหนือเศียรเกล้า คือพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยาก เพราะการบังเกิดขึ้นของพระผู้ปราบมารนั้นยากยิ่งกว่าสิ่งใด เมื่อท่านลงมาเกิดแล้ว ท่านได้สละชีวิตจนค้นพบวิธีการเข้าถึงพระธรรมกายและมีจิตเป็นกุศลไม่คิดปิดบัง กลับมุ่งเทศน์สอนให้มหาชนเข้าถึงพระธรรมกายภายในอย่างเปิดเผยเป็นพยานยืนยันการบรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   และยืนยันคำสอนของพระพุทธองค์ว่ามีจริงและดีจริง การที่กุลบุตรทั้งหลายตั้งใจอุปสมบทหมู่บูชาธรรม ๑๓๐ ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร รวมถึงการที่บุพการี คณะญาติมิตร และสาธุชน คอยให้การส่งเสริมสนับสนุนอนุโมทนาบุญด้วยจิตที่เลื่อมใสจึงเป็นทางมาแห่งบุญอันมหาศาลที่ไม่อาจประมาณได้ เพราะทำถูกเนื้อนาบุญอันเลิศ ถูกพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน  ที่สำคัญยังเป็นการร่วมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และเป็นการสืบทอดวิชชาธรรมกายให้คงอยู่คู่โลกตราบนานเท่านานอีกด้วย

 

 

ค้นหา