• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 580820_02.jpg - 272.02 kb

     บวชเป็นพระแล้วให้ทำอย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคล เทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร บวชวันหนึ่งรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่ง ก็ปฏิบัติธรรมเรื่อยมา ลูกตั้งใจดีที่บวชอุทิศ

ชีวิต เป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้น ได้ยากในโลก เฉพาะผู้มีบุญบารมีมาก ๆ ที่สั่งสมมาอย่างดีหลายภพ หลายชาติแล้วเท่านั้นจึงจะเกิดจิตสำนึกกระตุ้นเตือนให้รู้สึกอยากบวช ตลอดชีวิต

มนุษย์และเทวดาทั้งหลายต่างอนุโมทนา

 

       เฉกเช่นเดียวกับพระบรมโพธิสัตว์ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้า พระองค์ตั้งเป้าหมายแล้วทำตามมโนปณิธานนั้นโดยเอาชีวิตเป็น เดิมพัน สละทรัพย์ตั้งแต่เล็ก ๆ น้อย ๆ จนถึง

สมบัติจักรพรรดิ สละ อวัยวะชีวิตแม้บุตรภรรยาใครอยากได้อะไรก็เอาไปเรียกได้ว่าสละทุกสิ่ง ทุกอย่างเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นลูกต้องตั้งใจ เอาชีวิตเป็น

เดิมพันให้เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา ลูกตั้งใจบวชอุทิศชีวิต ตอนนี้ชีวิตลูกเป็นของพระสัมมา สัมพุทธเจ้าไม่ใช่ของเราแล้ว ลูกยังอยู่ในวัยที่แข็งแรงสดชื่น ให้ตั้งใจ ศึกษา

พระธรรมวินัยให้ดี ให้แตกฉานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

 

 

29 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

 

ค้นหา