โครงการบวชพระ

ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 “โครงการอุปสมบทหมู่พระพี่เลี้ยงรุ่นเข้าพรรษา”

 

\

ติดต่อขอใบสมัคร (ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2553)

1.ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่(โถงช้าง) วัดพระธรรมกาย และในวันอาทิตย์ ที่เสา L 7 และF 6 สภาธรรมกายสากล

2.ที่ศูนย์อบรมประจำอำเภอทุกอำเภอทั่วประเทศ

3. ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต    Website : www.dmyCenter.com

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ลูกกราบเท้าขอขมา บวช ๑ พรรษาทดแทนคุณ

     คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดินร่วมกับคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ขอเขิญชายแท้ทุกห่านร่วมบวชครั้งประวัติศาสตร์ของขาติไทย โครงการบวชพระ ๑๐๐,๐๐๐ รูป เข้าพรรษา บวชพร้อมกันทั่วประเทศ โดยพระเถระผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมจากทั่วสังขมณฑลเมตตามาแลดงธรรมและให้การ อบรมตลอดทั้งโครงการ สมัครได้ตั้งแต่วันนื้เป็นต้นไป

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการบวชพระ รุ่นนานาชาติ
International Dhammadayada Training & Mass Ordination Program     "For all male Buddhists. The individual cultivates merit that carries over into the next life and receives many benefits for his present life. Furthermore, he gains knowledge, wisdom, a greater understanding of the world, both socially and economically as well as physical, mental and spiritual well-being. Those who areordained are not merely individuals who shave their heads and wear monks' robes; they must train, practice, and embody the teachings of Lord Buddha."

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
    
 
      เรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรมโครงการ ๒ (สาธุชนทั่วไป)  เพื่อศึกษาธรรมะวินัยและปกิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม ๖๕ ปี โครงการ ๒  เนื่องในวาระครบรอบ ๖๕ ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
{ ระยะเวลาการอบรม ๗ มีนาคม - ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ } 

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

อุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม ๖๖ ปี โครงการ ๑
เนื่องในวาระครบรอบ ๖๖ ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓
{ ระยะเวลาการอบรม ๒๙ มีนาคม - ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ }
สำหรับผู้เคยอบรมธรรมทายาทหรือผู้นำบุญ

ใบสมัครโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 66 ปี

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล