• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการปฏิบัติธรรมธุดงค์แก้ว 5 วัน


       การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกัน ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง ให้ความสำนึกว่า การปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต สำคัญยิ่งกว่าอากาศที่เราหายใจ เพราะถ้าเราขาดอากาศ เราก็แค่ตายจากโลกนี้ไปแต่ถ้าขาดธรรมะแล้ว เราจะตายจากความดีตายจากทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะที่เราปฏิบัตินี่แหละ จะเป็นที่พึ่งติดตามตัวเราแม้เราละโลกไปแล้ว ก็จะมีชีวิตใหม่ที่ประณีตกว่าเดิมเป็นชีวิตอันยาวนานที่มีความสุขด้วยการเข้าถึงธรรม ธรรมะจะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติตลอดเส้นทางแห่งการเดินทางไปสู่ที่สุดแห่งธรรม

รุ่นที่ 2   27   กันยายน - 2 ตุลาคม  พ.ศ. 2552

รุ่นที่ 3   18 - 23  ตุลาคม       พ.ศ. 2552

รุ่นที่ 4    8 - 13   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552 

คุณสมบัติ

1. สามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดโครงการ
2. ชาย - หญิง อายุ 15 - 65 ปี 
3. รักการปฏิบัติธรรม , รักการฝึกฝนอบรมตนเอง
4. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายและใจ

 

สิ่งที่ต้องเตรียมมา
1. ชุดขาว ไม่รัดรูป , ไม่บางจนเกินไป
2. อุปกรณ์-ของใช้ส่วนตัว
3. ผ้าคลุมเข่า
4. ไฟฉาย
5. ยาประจำตัว


กำหนดการ

05.00 – 06.00 น.              ทำวัตรเช้า/ปฏิบัติธรรม

06.15 – 06.55 น.              ออกกำลังกาย/รับบุญ

07.00 – 08.15 น.              รับประทานอาหารเช้า

08.30 – 10.30 น.              ฟังธรรม – ปฏิบัติธรรม

10.45 – 11.00 น.              ถวายภัตตาหาร/รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 16.30 น.              ฟังธรรม – ปฏิบัติธรรม

17.00 – 17.45 น.              ปานะ/ทำภารกิจส่วนตัว

18.00 น.                          บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์

19.30 – 21.30 น.              เข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
22.00                              หลับในอู่ทะเลบุญ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เสา M 8  สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย หรือโทรศัพท์ (02)-831-1820-3   (08)9485-7039 ,    (08)-0452-6033

 


 

 

ค้นหา