• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิง

อบรมระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 5 พฤษภาคม พ.ศ.2562

หนึ่งบทฝึกของชีวิตวัยสดใส ที่ให้มากกว่าคำว่า "สวย"

โครงการอบรมเยาวชนหญิงแท้ อายุ 15 - 18 ปี

รับสมัครและสัมภาษณ์
      วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
      วันที่ 3, 10, 17 มีนาคม พ.ศ.2562
      เวลา 13.00 - 15.30 น.
      ห้อง V-PEACW 2 (ใต้ระเบียง 6 สภาธรรมกายสากล)


หลักฐานการสมัคร

      1. หลักฐานการศึกษา
      2. สำเนาบัตรประชาชน
      3. ใบรับรองแพทย์
      4. ค่าสมัคร 3,000 บาท


สอบถามเพิ่มเติม โทร. 09 2231 1877

หมายเหตุ : มีสอบท่องศีล 8 ในวันสัมภาษณ์

 

ค้นหา