• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการอบรม มัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 25

อบรมระหว่างวันที่ 8 - 29 เมษายน พ.ศ.2561
บทฝึกหนึ่งของชีวิตวัยสดใสที่ให้ มากกว่า คำว่า " ส ว ย "

สำหรับเยาวชนหญิง อายุ 15-18 ปี

news610330_12.jpg - 309.49 kB

รับสมัครและสัมภาษณ์

วันที่ 1, 4, 11, 18, 25 มีนาคม 2561
เวลา 13.00 - 15.30 น. ห้อง V-PEACE 5 (ใต้ระเบียง 6 สภาธรรมกายสากล)

 

คุณสมบัติ

หญิงแท้ อายุ 15 - 18 ปี

สุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งกายและใจ

รักษาศีล 8 และเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ

 

อย่าลืม!! เตรียมตัวสัมภาษณ์โดย...

1. กรอกใบสมัครผ่านเวป www.v-peace.com/mty

2. ซ้อมท่องศีล 8

3. เตรียมเอกสารการสมัคร ได้แก่
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาหลักฐานการศึกษา (ใบรับรอง สมุดพก หรือบัตรนักเรียน)
- ใบรับรองแพทย์
- ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

 

Facebook : @mujchimying

Line ID : @mtyp

 

 

ค้นหา