• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 35

เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาหญิง ระดับอุดมศึกษา  อายุระหว่าง 18 - 25 ปี
สมัครผ่าน www.ibsclub.net

news610330_11.jpg - 279.31 kB

ฤดูร้อน

อบรมวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน - วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561 (30วัน)

สัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2561

 

ฤดูฝน

อบรมวันอังคารที่ 5 มิถุนายน - วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2561 (48วัน)

สัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2561
ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2561
ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2561
ครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2561

 

ติดต่อสอบถาม

Facebook : โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง

ไอดีไลด์ : @Ldtp

โทร : 0875063939

โทร : 0836741537

สมัครผ่าน www.ibsclub.net

สัมภาษณ์ : ที่ชมรมพุทธศาสตร์สากล เวลา 13.00 - 16.00 น. โดยเลือกรอบที่สะดวก

 

 

ค้นหา