• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

โครงการบัณฑิตอาสา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก

      โครงการบัณฑิตอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลกเกิดขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพในการขยายงานฟื้นฟูศีลธรรมโลกและปลูกฝังศีลธรรมสู่จิตใจเยาวชน  ทั้งภายในและต่างประเทศจึงได้จัดให้มีการอบรมบัณฑิตใหม่ผู้เพียบพร้อมด้วยอุดมการณ์และมีเป้าหมายชัดเจน เพื่อใช้เวลาที่ผ่านไป อย่างคุณค่าด้วยการทำหน้าที่บัณฑิตอาสาฯ หน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ในการฟื้นฟูศีลธรรมโลก แล้วเราจะภาคภูมิใจว่า          “เรา คือ ผู้ออกแบบชีวิตที่แท้จริง”

คุณสมบัติ

1. จบปริญญาตรี

2. ชายจริง หญิงแท้ สถานภาพโสด อายุไม่เกิน 33 ปี

3. รักการฝึกฝนอบรมตนเอง

4. สามารถรักษาศีล 8 ได้

5. สุขภาพแข็งแรง

 

เอกสารการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

3. สำเนาหลักฐานการศึกษา 1 ใบ

4. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 2 รูป

5. ใบรับรองแพทย์

 

ขั้นตอนการอบรม

เรียนรู้วัฒนธรรมองค์ปฏิบัติธรรม (5 สัปดาห์)

ฝึกปฏิบัติหน้าที่ในวัด และประเมินผล (2เดือน)

ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการบัณฑิตอาสาฯ (10เดือน)

สิ้นสุดโครงการหลังจากปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี

 

เส้นทางในอนาคตหลังจากจบโครงการ

-สมัครเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ

-ช่วยโครงการเผยแพร่พระพุทธศาสนา 208 ประเทศทั่วโลก

-ช่วยศูนย์สาขาต่างประเทศทั่วโลก

-ขอรับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ

 

“ครั้งหนึ่งในชีวิต อุทิศตนเพื่อสังคมไทย”

 มาร่วมเป็นกำลังสำคัญในทุกงานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาอันทรงคุณค่า ที่ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ เต็มกำลัง ในหลากหลายงานบุญ อาทิ

− งานประจำโครงการบวชพระ , เด็กดีวีสตาร์ทั่วประเทศไทย

− งานสื่อสารมวลชน ผลิตสื่อโทรทัศน์,วิทยุ,ควบคุมการผลิตรายการ,รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด

− งาน IT เช่น web Master, Web Designer, Graphic Design

− งานเผยแพร่พระพุทธศาสนาไป 208 ประเทศทั่วโลก

− และอีกหลายงานบุญที่หน้าสนใจ กำลังรอคอยน้อง ๆ อยู่

 

สอบถามและส่งใบสมัครได้ที่

วันจันทร์ – วันเสาร์ 09:00-17:00 น. ณ วิหารคด 21

วันอาทิตย์ 08:30-15:00 ณ สภาธรรมกายสากล เสา N 29

โทร 082-790-70229, 087-502-6665, 081-711-3036 

 

 

ค้นหา