• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

โครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่ 13

อบรมระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558

 สอบถามรายละเอียด โทร. 082-440-7777 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Line ID: pnarongchai   www.ordinationthai.org

 

 

 

Testimonials 

 

      My meditation experience as a monk is absolutely wonderful. I’m able to see, as I close my eyes a crystal ball, I can even see it now. And I keep going to the center of the crystal ball. And; I feel so happy; I feel such resolve, such peace, such contentment. And sometimes when I look, and I go deeper inside. I can see the image of a crystal Buddha and it’s so beautiful. And. Whenever I close my eyes I can see it. And that’s how close Lord Buddha is to me, Luang Phor is to me, and the Dhammakaya is to me. I feel that I have a greater sense of awareness of nature, of the universe, of truth… of purity, of wisdom, of goodness. And so much goodness goes throughout my being as I continue to focus on the crystal ball. And I go through the center, and I keep going through the center. And even though sometimes an image may come up that I don’t expect, I just let it pass on, I just let it go. And I go right back to the center, and I am able to see it, I see it even now. Sattu!

 

Howard McCrary

  

 

      I am Dhammadayada Motimo Kenyo. In my profession I am on the faculty of Buddhism, at Ricoh University in Japan. I am a researcher analyzing the Apidhamma or the Buddhist philosophical texts, for over 40 years now. The world outside is contrasting to the world of the Dhamma. From the first day ordained as a Buddhist monk, wearing the golden robes, I thought of myself as newly born to the world, as a new monk. If I want to learn I must be respectful to the teaching and mentor monks, in order to gain their knowledge and wisdom which they have to offer. So, from there on, I happily did as my teachers and mentors asked without any discussions. I came with the noble intention of ordaining in the Japanese Dhammadayada Ordination Program, at the Dhammakaya Temple. It was because I sincerely want to understand Theravada Buddhism, which is a different discipline from my studies. By actually being involved I could learn firsthand, instead of studying it in the text books only. After we ordained, my friends and I, had the opportunity to put into practice, the art of meditation, at Giew Lom Temple in the province of Chiang Mai, Thailand. The temple is spotlessly clean, accommodations cozy, and weather cool, a perfect location for the earnest practice of meditation. We meditated together each day 3 sessions, some sessions were one and a half hours, and some were two hours. The teaching and mentor monks kindly explained to us various principles of the teachings the Buddha. These included the belief of open giving, keeping precepts purely, and regularly practicing meditating.

 

Motimo Kenyo

 

ค้นหา