• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

โครงการอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

อบรม 7 มี.ค. - 2 พ.ค. 2558 รวม 57 วัน

ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ

สอบถามโทร. 02-831-1234, 087-707-7771 ถึง 3

"ครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชาย ต้องเป็น 1 ใน 100,000 รูป ที่บวชแทนคุณพ่อแม่"

 กำหนดการอบรม

ระยะเวลาในการอบรม : วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม - วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เริ่มอบรม : วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ

วันบรรพชา : วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ วัดพระธรรมกาย

วันอุปสมบท : วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558 พร้อมกันทั่วประเทศ ณ วัดที่อบรมและวัดใกล้เคียง

รับประกาศนียบัตร - ปิดการอบรม : วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สถานที่อบรม : วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครบวชทุกโครงการ

1. เป็นชายแท้ จบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ม.3 ขึ้นไป และมีอายุระหว่าง 20 - 50 ปี

2. สามารถเข้าอบรมได้ตลอดโครงการ

3. เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัยได้

4. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เลือกอาหารให้เป็นภาระต่อตนเองและผู้อื่น

5. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิตประสาทหรือโรคประจำตัวร้ายแรงอื่นๆ และไม่ติดยาเสพติด

6. ไม่เป็นผู้มีร่างกายในลักษณะทุพพลภาพหรือพิการ เช่น ตาบอด หูหนวก แขนขาขาด เป็นต้น

7. ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ หรือสักเป็นรูปไม่เหมาะสมอยู่นอกร่มผ้าเมื่อครองจีวร

8. มีคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคม

 

ของใช้ในการอบรม

1. ผ้าห่มกันหนาวสีเหลือง 1 ผืน ถุงนอน 1 ถุง

2. ชุดอบรมธรรมทายาทสีขาวล้วน ไม่มีลาย จำนวน 2 ชุด เสื้อกันหนาวสีขาวล้วน 1 ตัว

3. เสื้อเชิ้ตแขนสั้น สีขาว ไม่มีลาย 1 ตัว (ใช้ในวันบรรพชา)

4. เสื้อกันหนาว 1 ตัว หรือตามสภาพความหนาวของอากาศ

5. ของใช้ส่วนตัว เช่น ขันน้ำสีขาว สบู่ แชมพู ผงซักฟอก แปรงสีฟัน ยาสีฟัน และไฟฉาย พร้อมถ่าน

6. กางเกงขาสั้น หรือผ้าขาวม้าสำหรับใส่อาบน้ำ และผ้าเช็ดตัวสีเหลือง

7. ยาประจำตัว เช่น ยาทาแก้ปวดขา ยาแก้แพ้ ยาทากันยุง ยาแก้โรคกระเพาะ

8. มีดโกนหนวดพร้อมใบมีดอย่างน้อย 6 ใบ

9. รองเท้าแตะสีน้ำตาล จำนวน 1 คู่ ถุงเท้าสีน้ำตาล 2 คู่

10.ร่มกันแดดกันฝนสีสุภาพ เช่น สีน้ำตาล สีน้ำเงิน

 

หลักฐานการสมัครบวชของทุกโครงการบวช

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ใบ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด

4. ใบรับรองแพทย์และระบุผลการตรวจเลือด HIV

การบวชมีอานิสงส์คือ

    - บุญกุศลจากการบวชสามารถปิดอบายและเปิดทางไปสวรรค์แก่ผู้บวช ส่งผลโดยตรงกับพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ผู้ร่วมอนุโมทนา และผู้ที่เราอุทิศให้

    - สามารถยกฐานะจากคนธรรมดาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยที่มนุษย์และเทวดากราบไหว้

    - ผู้บวชจะได้ศึกษาธรรมะไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

    - ทำให้สามารถบรรลุธรรมในเบื้องต้นจนถึงเบื้องสูง มีมรรค ผล นิพพาน เป็นแก่นสารในที่สุด

    - หากไม่บรรลุธรรมในชาตินี้ บุญกุศลอันมหาศาลจากการบวชย่อมไม่สูญเปล่า จะถูกสั่งสมไว้เป็นรากฐานแห่งการบรรลุธรรมในชาติต่อๆ ไป และยังส่งผลให้มีความเจริญรุ่งเรืองในร่มเงาพระพุทธศาสนาไปนานถึง 64 กัป

    - ผลบุญกุศลอันมหาศาลจากการบวชจะไปตัดรอนวิบากกรรมที่กำลังส่งผลจากหนักให้เป็นเบา จากเบาเป็นหาย แม้ตายก็ไปดี

    - บุญกุศลอันมหาศาลนี้จะช่วยส่งผลให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และช่วยพลิกวิกฤตของชีวิตให้เป็นโอกาสได้โดยง่าย

    - เป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่พุทธบริษัท 4 ทั้งแผ่นดิน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการช่วยกันฟื้นฟูศีลธรรม และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรืองทางศีลธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นบนผืนแผ่นดินไทย และสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปสู่ความเจริญในอนาคตได้อย่างรวดเร็ว

    - เป็นการสร้างผู้นำทางศีลธรรมให้เกิดขึ้นทั่วแผ่นดินไทย

    - เป็นการสถาปนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาไปตราบนานเท่านาน

 

โครงการบวชอื่นๆ ปี พ.ศ.2558

 

ค้นหา