• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม 106 ปี

 คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

       คุณยาย อาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เป็นศิษย์เอก "หนึ่งไม่มีสอง" ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายท่านคือผู้สืบสานมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาและ วิชชาธรรมกาย ไปทั่วโลก ด้วยการรวมหมู่คณะมาบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกาย จนกลายเป็นบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่รองรับการ  สร้างบารมี การประพฤติปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา และเหล่ากัลยาณมิตรจากทั่วโลก นับล้านคนในปัจจุบัน และจะกลายเป็นสถานที่รวมพุทธบุตร และสาธุชนนับล้านคนในอนาคตอันใกล้นี้ จึงกล่าว ได้ว่าหากไม่มีคุณยายอาจารย์ ก็ไม่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อ (พระเทพญาณมหามุนี) ไม่มีวัดพระธรรมกาย และไม่มีหมู่คณะนักสร้างบารมีในวันนี้

 

 

 

      เนื่องในวาระครบ 106 ปี แห่งการบังเกิดขึ้นของคุณยายอาจารย์ ซึ่งตรงกับวันที่ 19 มกราคมในปีนี้ จึงเป็นโอกาสทองของเหล่าศิษยานุศิษย์ ลูกหลานยายทั่วโลก ที่จะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีด้วยการ บรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ให้กับตนเอง และบูชาธรรมแด่คุณยายอาจารย์ฯ ผู้เป็นมหาปูชนียาจารย์ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย

 

 

       ผู้บวช ย่อมได้อานิสงส์แห่ง บุญจากการบวช ได้ฝึกฝนอบรมตนเองตามพุทธวิธี และยังมีโอกาสได้ บวชบูชาธรรมแด่คุณยายอาจารย์ฯ ครูผู้สืบสานวิชชาธรรมกาย ซึ่งเป็นการปฏิบัติบูชาอันประเสริฐกว่าการบูชาทั้งปวง ผลานิสงส์แห่งการบรรพชาอุปสมบท มีมากมายสุดจะนับจะประมาณได้ เช่น ย่อมทำให้ได้เกิดเป็น มนุษย์ผู้มีปัญญา มีสัมมาทิฏฐิ ได้เกิดในดินแดนที่มี พระพุทธศาสนา มีโอกาสได้สร้างบุญบารมีต่อไปใน ภพชาติเบื้อง หน้าอย่างน้อย 64 กัป (ระยะเวลาการ ตั้งอยู่ของโลกในหนึ่งรอบ) และบิดามารดาผู้ให้กำเนิด ตลอดจนผู้สนับสนุนการบวชย่อมได้อานิสงส์เช่น เดียวกันถึง 32 กัปทีเดียว 

      

 

หลักฐานการรับสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

4. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 2 ชุด

5.ใบรับรองแพทย์ ผลการตรวจเลือดและผลเอ็กซเรย์ปอดจากโรงพยาบาล

6.ใบรับรอง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรอง

 

 คุณสมบัติ

1. เป็นชายแท้ จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป   และมีอายุระหว่าง 20-50 ปี

2. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

3. ผ่านการรับรองจากผู้นำบุญ ผู้ประสานงานภาคและหัวหน้าภาค  ที่ตนเองสังกัด

4. ผ่านการสัมภาษณ์และสอบขานนาค ในวันสัมภาษณ์

5. สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม

6. เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัย

7. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว เช่น   โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท โรคไต โรคหอบหืด ต้องไม่  ติดยาเสพติดและผ่านการตรวจร่างกายในวัน       ปฐมนิเทศ

8. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหาร ให้เป็นภาระต่อผู้อื่น

9. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายในลักษณะทุพพลภาพ

10. ต้องมีคุณสมบัติผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคมและไม่มีรอยสัก   อันไม่เหมาะสม

 

 กำหนดการรับสมัคร

1.ระยะเวลาอบรม 8 มกราคม ถึง 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 (46วัน)

2.วันสัมภาษณ์ และสอบท่องขานนาค

     วันอาทิตย์ที่ 14 และ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ที่ห้อง SPD 2 สภาธรรมกายสากล

     วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ที่ห้อง SPD 13 สภาธรรมกายสากล

     วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2558 ที่ห้อง SPD 1 สภาธรรมกายสากล

     เริ่มเวลา 13.30-16.30 น.

3.วันรายงานตัว  วันพฤหัสดี ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 ณ กองอำนวยการ ระเบียง 3 สภาธรรมกายสากล

4.พิธีตัดปอยผม  วันอาทิตย์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2558

5.พิธีบรรพชาอุปสมบท   วันเสาร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 5.00 น. ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

6.พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่   วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 6.00 น.  ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ สภาธรรมกายสากล

7.สิ้นสุดการอบรม วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ี่ : 083-136-9516 และ 081-416-3823 

 

ค้นหา