• Description slide 1

 • Description slide 2

 • Description slide 3

 • Description slide 4

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

อุปสมบทหมู่รุ่นผู้บริหาร รุ่นที่ 11 ประจำปีพุทธศักราช 2557

บวชเติมบุญแทนคุณพ่อแม่.....ถวายเป็นพุทธบูชา

      2 - 24 ธันวาคม 2557 อุปสมบทวันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557 ณ พระอุโบสถวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาคารแจ่มจันทร์ธุดงค์พระ                    โทร. 088-2277-901 และ โทร. 082-355-1100

 บวชเถิดผู้มีบุญ

       ชาวโลกทั่วไป ไม่ทราบกันหรอกว่า ทำไมต้องบวช บวชแล้วจะได้อะไร มีประโยชน์อย่างไรต่อตัวเอง ต่อบิดามารดา ต่อหมู่ญาติ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย เขายังไม่มีความรู้เพราะไม่ได้ศึกษาและไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้ทั้งๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง 

เราไปศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็เอาไปถ่ายทอดให้ญาติโยมฟัง  การบวชจะได้สั่งสมเนกขัมมบารมี เพราะชีวิตนักบวชเป็นชีวิตที่ปลอดกังวลไม่ต้องทำมาหากินแบบคฤหัสถ์ มีเวลาให้กับตัวเอง ได้เอาใจมาอยู่กับเนื้อกับตัว การบวชเป็นการปิดประตูอบายและเปิดสวรรค์ให้แก่เราและบิดามารดา  เป็นการบวชสืบทอดอายุพระพุทธศานสนา เป็นเนื้อนาบุญให้กับมนุษย์และเทวดา

ผู้ที่มาบวช

       ต้องถือว่าเป็นผู้มีบุญมากเพราะเพสสมณะ ใช่ว่าใครจะมาอยู่ได้ง่ายๆ ต้องสั่งสมบุญกันมาข้ามชาติ พอบุญบารมีมากเข้าก็มีโอกาส มาบวชในบวรพระพุทธศาสนา ดูอย่างในสมับพุทธกาลเป็นต้นแบบแผู้จะมาบวชไม่ใช่ผู้ด้อยโอกาส แต่เป็นผู้ที่มาจากหลายตระกูลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะเห็นโทษภับจากการครองเรือนในวัฏสงสาร จึงออกมาบวช หลายท่านมาจากตระกูลขัตติยะก็มีแพศย์ก็มี ศูทรก็มี การที่ตระกูลกษัตริย์ พารหมณ์แบะมหาเศรษฐีต่างเข้ามาบวช ก็แสดงว่าการบวชไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้ว ไม่ใช่เรื่องของผู้ด้อยโอกาส แต่จะต้องเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวด

โอวาทพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธมฺมชโย)

 

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทุกวันอาทิตย์ที่ อาคารแจ่มจันทร์ธุดงค์พระ  สิ้นสุดการรับสมัคร 1 ธันวาคม พ.ศ.2557

ระยะเวลาการอบรม  วันที่ 2 - 24 ธันวาคม 2557 รวม 23 วัน

วันสัมภาษณ์และสอบท่องขานนาค

ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือวันอาทิตย์ที่ 9, 16, 23 ,30 พ.ย.2557 เวลา 13.30 - 16.30น. ณ อาคารแจ่มจันทร์ธุดงค์พระ

กำหนดการวันเข้าวัด ปฐมนิเทศ    

วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2557 เดินทางเข้าวัด ณ ณ อาคารแจ่มจันทร์ธุดงค์พระ 

12.30น.  ลงทะเบียน

14.00น ปฐมนิเทศ

กำหนดการพอธีตัดปอยผม  

วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2557

16.00น. เริ่มพิธีตัดปอยผม ณ อาคารแจ่มจันทร์ธุดงค์พระ 

กำหนดหารวันบรรพชาอุปสมบท  

วันบรรพชาอุปสมบท พุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ พระอุโบสถวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร

05.30น. ผู้ปกครองลงทะเบียน

06.30น. พิธีเวียนประทักษิณ

07.00น.  พิธีวันทาพระประทาน

07.15น.  พิธีขอขมาและรับผ้าไตร

08.15น.  พิธีถวายผ้าไตร (สำหรับเจ้าภาพงานบวช)

09.00น.  พิธีบรรพชา

09.30น.  พิธีขอสรณคมณ์และศีล

10.30น. ถ่ายภาพหมู่

10.45น. พิธีถวายสังฆทาน  เสร็จพิธีภาคเช้า 

13.00น. พิธีขอนิสัย และอุปสมบท

17.00น. พิธีรับอนุศาสน์ รับพร

17.30น. เสร็จพิธี

กำหนดการวันตักบาตรฉลองพระใหม่

วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2557

กำหนดการวันเดินทางขึ้นปฏิบัติธรรม จ.เชียงใหม่

วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2557

 

คุณสมบัติ

 1. นักธุรกิจ,ผู้บริหาร,ผู้นำองค์กร,หรือเจ้าของธุรกิจ
 2. อายุตั้งแต่ 25 - 60 ปี และได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
 3. มีภาวะเป็นผู้นำและนักบริหารผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
 4. รักการทำงานเป็นทีม
 5. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่ติดยาเสพติด ไม่สูบบุหรี่ และไม่ทุพพลภาพ
 6. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เป็นภาระต่อตนเองและผู้อื่น
 7. มีคุณสมับัติตามมหาเถรสมาคม
 8. ผ่านการสอบข้อเขียน,สอบท่องขานนาค,สอบสัมภาษณ์ และการตรวจร่างกาย

การเตรียมของใช้ในการอบรม

 1. ชุดอบรม เสื้อขาว กางเกงขายาวสีขาวล้วน 2 ชุด
 2. เสื้อพระราชทานสีขาวแขนสั้น 1 ตัว
 3. ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสระผม ยาประจำตัว ฯลฯ
 4. รองเท้าสีน้ำตาล 1 คู่
 5. ผ้าเช็ดตัวสีเหลือง 1 ชุด 
 6. มีดโกนหนวดและใบมีด 1 ชุด

หลักฐานการสมัคร

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นั้วครึ่ง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ทะเบียนบ้าน  หลักฐานการศึกษา อบ่างละ 1 ชุด
 3. ใบรับรอง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรอง
 4. ใบรับรองแพทย์

**มีค่าลงทะเบียนในการสมัคร**

 

 

ค้นหา