ธรรมะ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 580820_02.jpg - 272.02 kb

     บวชเป็นพระแล้วให้ทำอย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคล เทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร บวชวันหนึ่งรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่ง ก็ปฏิบัติธรรมเรื่อยมา ลูกตั้งใจดีที่บวชอุทิศ

ชีวิต เป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้น ได้ยากในโลก เฉพาะผู้มีบุญบารมีมาก ๆ ที่สั่งสมมาอย่างดีหลายภพ หลายชาติแล้วเท่านั้นจึงจะเกิดจิตสำนึกกระตุ้นเตือนให้รู้สึกอยากบวช ตลอดชีวิต

มนุษย์และเทวดาทั้งหลายต่างอนุโมทนา

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 บทสำคัญที่ธรรมทายาทควรท่องให้ได้ก่อน ได้แก่ คำขอบรรพชา, คำขอสรณคมน์และศีล, คำขอนิสัย, และคำขออุปสมบท

     

       การบวชในพระพุทธศาสนาต้องมีการกล่าวคำเปล่งวาจาต่อหน้าพระสงฆ์  เพื่อขอและประกาศถึงเจตนารมณ์ของตนให้พระภิกษูสงฆ์ได้ทราบ  การกล่าวคำเปล่งวาจานี้ เรียกว่า "ท่องคำขานนาค" ผู้บวชจะต้องท่องคำขานนาคให้ได้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัยและความตั้งใจจริงในการบวชของตน

      วิธีท่องคำขานนาคนั้นขั้นแรกต้องอ่านคำที่จะท่องให้ถูกอักขระ โดยออกเสียง สระ พยัญชนะ ให้ถูกต้องชัดถ้อยชัดคำเสียก่อน แล้วจึงเริ่มท่องคำให้คล่องปากในภายหลัง

 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

 580820_03.jpg - 423.91 kb


     ธุดงค์ แปลว่า ขัดเกลากาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดปราศจากธุลีกิเลส หนักเป็นเบา เบาเป็นละลายหายสูญไป เราไปเดินธุดงค์เพื่อการนี้นะ เพราะฉะนั้นในทุกอิริยาบถเราต้อง

สำรวมอินทรีย์โดยตรึกองค์พระไป เรื่อย ๆ ตลอดทาง ให้มองเข้าไปภายในอย่าให้ใจเลื่อนลอย จะได้ไม่เสียเที่ยวในการเดินธุดงค์

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

 580820_04.jpg - 120.88 kb

   การมาวัดช่วยกันทำความสะอาดเสนาสนะ จะได้อานิสงส์คือ ต่อไปผิวพรรณวรรณะจะผ่องใส สวยงาม พวกกระ จุดด่างดำ  ไฝฝ้า หรืออะไรต่าง ๆ ไม่มีสิทธิ์ขึ้นเลย เมื่อจะไปอยู่ที่

แห่งหนตำบลใดจะเจอแต่ที่ที่น่ารื่นรมย์สวยงาม ทำให้สบายใจ ทั้งที่ในมนุษย์โลก และที่ในเทวโลก

  

วันศุกร์ที่   ๔   เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

580820_05.jpg - 90.12 kb

 

ผมอยากทราบว่า อานิสงส์จากการบวช การทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนคนมาบวช และการจัดงานบวช ได้บุญแตกต่างกันอย่างไรครับ

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

       อานิสงส์การบวชโดยย่อ ผู้บวชจะได้บุญมากที่สุด คือ ปิดอบายให้กับตัวเองและคุณพ่อคุณแม่ จะได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาไปทุกชาติ  การทำหน้าที่กัลยาณมิตร

 

ชักชวนคนมาบวช ทำให้มีพวกพ้องหมู่ญาติที่เป็นคนดี เป็นบัณฑิต เป็นนักปราชญ์ ถ้าชวนมากจะมีพรรคพวกมาก ถ้าชักชวนน้อยจะมีพรรคพวกน้อย การมีพรรคมีพวกก็จะทำให้มี

 

ความสะดวกในการสร้างบารมี

หมวดหมู่รอง

ค้นหา