ธรรมะออนไลน์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

เสี่ยงแต่คุ้ม

         หลายปีมาแล้ว ณ หมู่บ้านชาวประมงเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในฮอลแลนด์ เด็กหนุ่มคนหนึ่งเป็นตัวอย่างให้โลกเห็นว่า  การช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงตัวเองนั้น จะได้ผลตอบแทนอย่างไร เนื่องจากการประมงถือเป็นหัวใจของหมู่บ้านแห่งนี้  จึงจำเป็นต้องมีหน่วยกู้ภัยอาสาสมัครไว้ เตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเมื่อ      

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

หอยทากตัวน้อย

        บนเส้นทางเดินราบเรียบเส้นหนึ่ง  หอยทากตัวหนึ่งกับคนหนึ่ง   คนกำลังเดินทาง  คน... เดินบ้างวิ่งบ้างสะดุดกิ่งไม้  หกล้มไปตามทาง ....  เจ็บตัวและเจ็บใจ  หอยทาก....  ไม่เดิน  ไม่วิ่ง    แต่ยังคงเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างช้า ... ช้า  กระดึ๊บ ๆ เจอกิ่งไม้ก็ไม่สะดุด  หอยทากหกล้มไม่เป็น 

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ความหมายของสมาธิ

 

สมาธิ อาจให้คำจำกัดความได้หลายอย่าง เช่น

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ละนิวรณ์ได้ ใจย่อมเป็นสมาธิ

580525_01.jpg - 84.3 kb

      จากพระดำรัสที่ยกมานี้ ย่อมเห็นแล้วว่า แม้พระภิกษุ ที่บริบูรณ์ด้วยศีลทั้งปวง ด้วยอินทรียสังวร สติสัมปชัญญะและสันโดษอันเป็นอริยะแล้ว ถ้ายังละ “นิวรณ์” ไม่

ได้ กายและใจของพระภิกษุรูปนั้น ก็ยังไม่สามารถสงัดจากกามและอกุศลธรรมถึงจะทุ่มเท เวลาเจริญภาวนาไปนานแสนนาน ก็ไม่สามารถบรรลุคุณวิเศษอย่างใด ต่อ

เมื่อละนิวรณ์ทั้ง ๕ ประการได้แล้ว กายและใจจึงสงัดจากกาม หมดความยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และสงัดจากอกุศลธรรม คือ “อภิชฌา” และ “โทมนัส” ซึ่งก็

คือ “ความยินดียินร้าย” ที่สามารถบังคับใจให้คิดทำความชั่วต่าง ๆ ได้ทั้งสิ้น

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

เขียนไว้บนผืนทราย

        มีเพื่อนสนิทสองคนที่กำลังเดินทางอยู่กลางทะเลทราย  เมื่อเดินทางไประยะหนึ่ง ก็เกิดการโต้เถียงกัน  เพื่อนคนหนึ่ง โกรธมากถึงกับตบหน้าเพื่อนอีกคนหนึ่ง เพื่อนคนที่ถูกตบหน้า ไม่ว่าอะไรสักคำ  แต่กลับเขียนข้อความไว้ที่พื้นทรายว่า    “ วันนี้เพื่อนรักของฉัน ตบหน้าฉัน ”

ค้นหา