• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล
(International Buddhist Soiety Thammatayat Ordination Program)

news610330_08.jpg - 275.5 kB

ขอเชิญนิสิต นักศึกษาชาย หรือผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุระหว่าง 17 - 28 ปี เข้าร่วมโครงการ

รุ่น ฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2561

รุ่นฤดูฝน ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2561

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

www.ibstop.in.th

FB : ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล

 

สมัครได้ที่ www.ibsclub.net/ddy

Line ID : @IBSTOP

หรือ สมัครที่ศูนย์รับสมัครในสถาบันอุดมศึกษาของท่าน

โทร.083-540-5642, 082-450-9820

สมัครได้ทุกวันที่ อาคารจักรแก้ว ชั้น 1 หรือวันอาทิตย์ต้นเดือน สภาฯ เสา N28 และชมรมพุทธศาสตร์สากล

 

 

ค้นหา