พิมพ์
รายละเอียด: | ฮิต: 4233
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่น พระพี่เลี้ยงช่วงเข้าพรรษา

อบรมระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม พ.ศ.2561


กำหนดการ

เข้าอบรม 1 มิถุนายน พ.ศ.2561

พิธีตัดปอยผม 2 มิถุนายน พ.ศ.2561

พิธีบรรพชาและอุปสมบท 16 มิถุนายน พ.ศ.2561

ตักบาตรฉลองพระใหม่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2561

ปฏิบัติธรรม 2-12 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ส่งตัวทำหน้าที่พระพี่เลี้ยง 14 กรกฎาคม พ.ศ.2561

จบโครงการ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561


สมัครบวชได้ที่ 

092-006-1620 , 096-795-3472