ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม - 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

โทร. 02-831-1234 , 087-707-7771 ถึง 3  หรือ www.dmycenter.com

580513_01.jpg - 18.08 kb

 580505_01.jpg - 343.59 kb

บวชแทนคุณพ่อแม่ ... ให้ท่านได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์

อย่าคิดว่า.. บวชแล้วไม่ได้อะไร   เพราะประสบการณ์ที่ได้จากช่วงชีวิตนักบวชในโครงการนี้จะเป็นไฟส่องทางในยามที่ชีวิตเรามืดมิด เป็นที่ปรึกษาในยามที่เราไร้เพือน เป็นพลังใจอันยิ่งใหญ่ ในยามที่เราท้อแท้

อย่าคิดว่า.. ลูกผู้ชายจะแกร่งเสมอไป   เพราะทุกชึวิตมีวันอ่อนแอ และเมือวันนั้นมาถึง ประสบการณ์ที่ได้จากช่วงชีวิตนักบวช  จะเป็นตัวชี้ให้เราเดิน ถูกทาง ให้เรายืนหยัดอย่างเข้มแข็งทีสุด แม้วันนั้นเราจะไม่เหลือใครก็ตาม อักทั้งการบวชยังเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้พัฒนาศักยภาพผู้นำ ได้ฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่อง ได้เรียนรู้ธรรมะทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติแบบเต็มหลักสูตร ..ที่สำคัญยังเป็นการทดแทนพระคุณพ่อแม่ ให้ท่านได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์

กำหนดการอบรม 

เปิดรับสมัคร   ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2558

เริ่มอบรม       วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ วัดหรือศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ

ระยะเวลาในการอบรม   อบรมระหว่างวันที่ 6 ก.ค. - 2 พ.ย. 58 (รวม 120 วัน)

บรรพชา        วันเสาร์ที 18 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

อุปสมบท        วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ วัดที่อบรมและวัดใกล้เคียง

เดินธุดงค์       วันที่ 2 -10 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 (หลังโครงการฯ)

รับเกียรติบัตร - ปิดการอบรม  วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

     1. เป็นชายแท้อายุ 20 - 50 ปี

     2. จบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ม.3 ขึ้นไป

     3. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิตประสาท หรือโรคประจำตัวร้ายแรงอื่นๆ และไม่ติดยาเสพติด

     4. ร่างกายไม่พิการ เช่น ตาบอด หูหนวก แขนขาขาด เป็นต้น

     5. ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ หรือสักเป็นรูปไม่เหมาะสม อยู่นอกร่มผ้าเมื่อครองจีวร

     6. มีคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคม

 

หลักฐานการสมัคร

     1.รูปถ่าย 1  หรือ 2 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ใบ

     2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

     3.สำเนาหลักฐานการศึกษา 1 ชุด

     4.ใบรับรองแพทย์และระบุผลการตรวจเลือด HIV (ตามแบบฟอร์ม บพ.02)

 

ของใช้ในการอบรมที่ต้องนำมาเอง

     1.ชุดอบรมธรรมทายาทสีขาวล้วน ไม่มีลาย 2 ชุด

     2.เสื้อเชิตแขนสั้นสีขาว ไม่มีลาย จำนวน 1 ตัว (ใช้ในวันบรรพชา)

     3.ของใช้ส่วนตัว เช่น ขันน้ำสีขาว สบู่ แชมพู ผงซักฟอก แปรงสีฟันและยาสีฟัน ไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย

     4.กางเกงขาสั้นหรือผ้าขาวม้าสำหรับใส่อาบน้ำ และผ้าเช็ดตัวสีเหลือง

     5.ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาทากันยุง ยาแก้โรคกระเพาะ

     6.ผ้าห่มสีเหลืองจำนวน 1 ผืน

     7.มีดโกนหนวดพร้อมใบมีด อย่างน้อย 4 ใบ

     8.รองเท้าแตะสีน้ำตาล จำนวน 1 คู่

 

ของที่ไม่ใช่ในการอบรม

     1.หนังสืออ่านเล่น หรือสื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ

     2.อาหารและของขบเคี้ยวทุกชนิด

     3 .เครื่องเล่นสื่อทุกชนิด เช่น วิทยุ , ซีดี, MP3, MP4

     4. กระจกเงา รูปถ่ายญาติมิตร และกล้องถ่ายรูป

     5. ของมีค่าและเครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ เป็นต้น

     6. อุปกรณ์สำหรับติดต่อสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ 

 หมายเหตุ : คณะกรรมการจะตรวจและดูแลของเหล่านี้ แทนท่านระหว่างการอบรม

 

ของที่ห้ามนำติดตัว

     1. วัตถุมีคม อาวุธ สิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินต่างๆ

     2. บุหรี่ รวมถึงยาเสพติดทุกชนิด

 

อานิสงส์การบวชพระ

     จะเห็นได้ว่า บุญใหญ่จากการบวชพระนั้น มีอานิสงส์มากมาย ปิดอบาย ไปสวรรค์ มีความสุข ในปัจจุบัน ในคัมภีร์ได้บันทึกเอาไว้ว่า "บุคคลใดมี จิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้อนุญาตให้บุตรบวช ถ้าบวชเป็นสามเณร ได้รับอานิสงส์ 8 กัป ถ้าบวช เป็นพระได้รับอานิสงส์ 16 กัปส่วนบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสแบบญาณสัมปยุตผุดขึ้นเองโดยไม่ต้องมีใคร ชักชวน ถ้าบวชเป็นสามเณร ได้รับอานิสงส์ 32 กัป ถ้าบวชเป็นพระ ได้รับอานิสงส์ 64 กัป"

 

     ระยะเวลา 1 กัปนั้น ท่านอุปมาว่า ภูเขาหิน แท่งทึบ หนา 1 โยชน์ กว้าง 1 โยชน์สูง 1 โยชน์ เมื่อครบ 100 ปี มีผู้เอาผ้าทิพย์ สีขาวอ่อนนุ่มมาลูบภูเขานี้สักหนึ่งครั้ง เมื่อไรที่ภูเขานี้ราบเรียบ เสมอพื้นดิน ความยาวนานนั้นนับได้ว่าเป็น 1 กัป

อานิสงส์การบวช (โดยสังเขป)

     - ยกฐานะจากผู้นับถือพระรัตนตรัย ขึ้นเป็น ส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย

     - แม้ฐานะเดิมมาจากสามัญชน แต่เมื่อบวชแล้ว จะได้รับการเคารพนับถือ เหมือนผู้ที่บวชมาจากชนชั้นสูง

     - สามารถรักษาศีลได้บริสุทธิ์กว่าฆราวาส

     - มีโอกาสทำสมาธิได้ดีกว่าและก้าวหน้ากว่าฆราวาส

     - ได้บรรลุฌาน อภิญญา มรรคผล นิพพาน

     - เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศให้กับญาติโยม

     - เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับอนุชนรุ่นหลังได้ปฏิบัติตาม

     - เป็นผู้นำในการสร้างสันติภาพโลกอย่างแท้จริง

 

      เมื่อท่านชายได้ทราบเช่นนี้แล้ว จะรอช้าอยู่ไย หากรู้ว่าท่านได้สิทธิ์นี้ ไยต้อง ละสิทธิ์สิทธิ์นี้มีผลต่อตัวท่าน มีผลต่อพระพุทธศาสนา มีผลต่อสันติภาพโลกอีกมากมาย ดังนั้น มาพร้อมใจกันบวชเป็นหนึ่ง ในแสนรูปผู้ยอยกพระพุทธศาสนากันเถิด

 

      ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คิดอยากทำความดี เพื่อทดแทนคุณบิดามารดา ทดแทนคุณแผ่นดิน ทดแทนคุณพระพุทธศาสนา และถวายเป็นพุทธบูชา ให้เกิดผลคุ้มค่ามากที่สุดกับการได้เกิดเป็นชาย การบวชพระ คือคำตอบที่ดีที่สุด..

 

ค้นหา