ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

       ชาวโลกทั่วไปเขาคงไม่ทราบกันหรอกว่า ทำไมต้องบวช บวชแล้วจะได้อะไรมีประโยชน์อย่างไรต่อตัวเอง ต่อบิดามารดา ต่อหมู่ญาติ และสรรพสัตว์ทั้งหลายเขายังไม่มีความรู้ เพราะไม่ได้ศึกษาและไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาเรียนรู้เรื่องนี้ทั้ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง

 

        เราก็ไปศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เอาไปถ่ายทอดให้ญาติโยมเขาฟัง การบวชจะได้สั่งสมเนกขัมมบารมีเพราะชีวิตนักบวชเป็นชีวิตที่ปลอดกังวลไม่ต้องทำมาหากินแบบคฤหัสถ์มีเวลาให้กับตัวเอง ได้เอาใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวหลังจากใจพลุ่งพล่านแตกกระเจิดกระเจิงมายาวนาน

 

       การบวชเป็นการปิดประตูอบายและเปิดประตูสวรรค์ให้แก่เราและบิดามารดาเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาบวชเป็นเนื้อนาบุญให้กับมนุษย์และเทวดาและได้มาลองลิ้มชิมรสพระธรรมดูมาศึกษาว่า ทำอย่างไรเราจะเป็นพระแท้ที่บวชแล้วปลื้มไปได้ตลอด  ปลื้มทั้งวันทั้งคืน ปลื้มทุกวัน  โยมก็ปลื้ม เทวดาก็ปลื้ม บรรพบุรุษก็ปลื้ม   โยมพ่อโยมแม่ปลื้มหมด เพื่อนมนุษย์เห็นแล้วยังปลื้มเลย

 

       การบวชนั้น คือสุดยอดปรารถนาของผู้มีบุญชีวิตนักบวชเป็นชีวิตสุดท้ายในสังสารวัฏ และเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดไม่มีชีวิตใดสูงส่งเท่าชีวิตสมณะไม่มีรสใดประเสริฐเลิศเท่ากับรสพระธรรมและไม่มีรักใดที่จะมีผลานุภาพเท่ากับความรักในผ้ากาสาวพัสตร์อีกแล้วชีวิตเรียบง่ายแบบสมณะนี่ไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ในระดับที่พระราชามหากษัตริย์ยังใฝ่ฝันอยากจะออกบวชแสดงว่าต้องมีอะไรดี ๆ ในชีวิตที่เรียบง่ายนั้นอย่างแน่นอน…

 

 

ค้นหา