พิมพ์
รายละเอียด: | ฮิต: 5287
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 23

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559
อบรม ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน - วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

590208_01.jpg - 118.93 kb

  โครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิงจึงเกิดขึ้น เพื่อนำธรรมะทั้งภาคปริยัติ สู่ภาคปฏิบัติ โดยมุ่งหวังที่จะอบรมเยาวชนให้เป็นคนเก่งดี มีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ ผ่านกิจกรรมต่างๆภายในโครงการ รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การใช้เวลาให้มีคุณค่าด้วยการมีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครของวัดพระธรรมกาย

590208_02.jpg - 78.39 kb

คุณสมบัติ

     1. เยาวชนหญิงอายุระหว่าง 15-18 ปี

     2. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งกายและใจ

     3. กำลังศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า

     4. สามารถรักษาศีล 8 และอยู่ได้ตลอดโครงการ

 

หลักฐานการสมัคร

     1. กรอกใบสมัครที่ www.v-peace.com/mty

     2. หลักฐานการศึกษา

     3. สำเนาบัตรประชาชน

     4. ใบรับรองแพทย์

     5. ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

 

สัมภาษณ์

     วันที่ 22,28 กุมภาพันธ์ 6,13 มีนาคม พ.ศ. 2559 ที่ห้อง V-PEACE 1 (ใต้ระเบียง 6) มีการสอบท่องศีล 8 (ภาษาบาลีและคำแปล) ทดสอบนั่งสมาธิ 20 นาที ก่อนการสัมภาษณ์

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

     1) Line ID: @mtyp

     2) โทร. 085-1222385, 083-5406647, 087-590-5686

     3) Facebook: มัชฌิมธรรมทายาทหญิง

     4) เวปไซต์ www.v-peace.com/mty

     5) จุดประสานงานอาสาสมัคร เสา P 20 สภาธรรมกายสากล

 

590208_03.jpg - 176.49 kb

590208_04.jpg - 77.64 kb

590208_05.jpg - 142.47 kb

590208_06.jpg - 103.23 kb

590208_07.jpg - 68.58 kb

590208_08.jpg - 74.4 kb