พิมพ์
รายละเอียด: | ฮิต: 10664
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

       โครงการสมาธิแก้ว กุญแจดอกสำคัญ...เพื่อไขสู่ขุมทรัพย์ภายในเติมเต็มความสุข  ความสมบูรณ์  ทั้งกายและใจ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพุทธวิธี เมื่อใจสบาย...ทำอะไรก็สำเร็จโครงการดีดี กับช่วงเวลาที่ดี เพื่อการปฏิบัติธรรมและผู้รักการฝึกฝนตนเอง  ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ฝึกฝนอบรมตนเอง ตามหลักพุทธวิธี และฝึกสมาธิควบคู่กัน เพื่อความสุขทางใจ เพราะความสุขทางใจคือความสุขที่ทรงพลานุภาพ ยังใจให้แช่มชื่น เบิกบาน ผ่องใส นำไปสู่คุณภาพชีวิตของใจ

 

"สมาธิแก้ว เพื่อช่วงเวลาที่ดี และสดใสที่สุด สำหรับคุณ"

                                                                                            รุ่นที่ 45 (21 มี.ค. – 20 เม.ย. 57)

                                                                                            รุ่นที่ 46 (1-31 พ.ค. 57)

                                                                                            รุ่นที่ 47 (13-31 ต.ค. 57)

                                                                                            รุ่นพิเศษ 15 (29 ส.ค. 57 - 9 ก.ย.57)

                                                                                            รุ่นโลกสว่าง 4 (14 ก.ค. - 2 ส.ค. 57)

                                                                                            รุ่นโลกสว่าง 5 (13 ธ.ค. 57 - 2 ม.ค. 58)

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทุกวันอาทิตย์ ที่ เสา O28  สภาธรรมกายสากล  วัดพระธรรมกาย  หรือ  โทร   087-502-6664, 08-9680-0055 เฟสบุ๊คแฟนเพจ สมาธิแก้ว http://www.facebook.com/samathikeaw และ Line ID: smk072 

  

 

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง และมีความรักในการปฏิบัติธรรม
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง มีความรักและความเข้าใจเรื่องทาน ศีล ภาวนา และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้เป็นอย่างดี
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาคุณธรรมในด้านต่างๆ ที่สนับสนุนให้ผลการปฏิบัติธรรมดียิ่งๆ ขึ้นไป

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. ชายหรือหญิงโสด อายุระหว่าง 18-35 ปี  (สำหรับรุ่นปกติ และรุ่นโลกสว่าง)
 2. ชายหรือหญิง อายุระหว่าง 18-50 ปี  (สำหรับรุ่นพิเศษ)
 3. กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สำหรับรุ่นพิเศษ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา)
 4. สามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดการอบรม
 5. สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ

 

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำขนาด 2.5 นิ้ว
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา
 4. ใบรับรองแพทย์
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน

 

ของใช้ส่วนตัวที่ต้องเตรียมมา

 1. ชุดอุบาสก ชุดอุบาสิกา สีขาวล้วน 1 ชุด
 2. กางเกงผ้าหรือกางเกงวอร์มสีกรมท่า 3 ตัว ไม่ใช่ผ้าร่มหรือผ้าที่ทำให้เกิดเสียงดัง
 3. เสื้อทับ 3 ตัว (สำหรับฝ่ายหญิง)
 4. ถุงเท้าสีสุภาพไม่มีลาย 2 คู่ ถุงเท้าสีขาว 1 คู่
 5. รองเท้าผ้าใบ 1 คู่
 6. ของใช้ส่วนตัว เช่น อุปกรณ์อาบน้ำ ไฟฉาย ยาประจำตัว เครื่องเขียน เป็นต้น
 7. ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ (สำหรับฝ่ายชาย)
 8. ผ้าคลุมเข่า (สำหรับฝ่ายหญิง)
 9. เสื้อกันหนาวสีสุภาพ

 

สิ่งของที่ไม่ควรนำเข้าการอบรม

 1. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
 2. โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่น MP3, MP4, Notebook
 3. วัตถุมีคม อาวุธ และยาเสพติดทุกชนิด