พิมพ์
รายละเอียด: | ฮิต: 6545

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิงรุ่นที่ 32

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 17 พฤษภาคม 2558

ระยะเวลาโครงการอบรม 2 มิถุนายน - 19 กรกกฏาคม พ.ศ.2558

TTY.580331_01.jpg - 180.43 kb

ธรรมทายาทหญิง คือ ?

      ทายาทแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า... ผู้ที่ผ่านบืฝึกตามหลักพุทธวิธี..ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทั้งภายในและภายนอก ด้วยธรรมะอัน ทรงคุณค่า ทั้งฝึกฝน อบรม ขัดเกลา ทางความคิด คำพูด การกระทำ ให้เป็นคนเก่งและดี ด้วยหลักสูตรการอบรมเข้มข้นทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ

      ค้นพบขุมพลัง I.Q และ E.Q เปิดโลกทัศน์กับวิชาชีวิตเสริม Look ปลุกความมั่นใจกับ Course พัฒนาบุคคลิกภาพ เรียนรู้ธรรมะอันทรงคุณค่า น่าแสวงหา ความอบอุ่น ไมตรีจิต สมาธิ สัมผัสวัฒนธรรมชาวพุทธ แบบต้นยุค เก็บเกี่ยวประสบการณ์กำไรชีวิต มิตรภาพที่น่าประทับใจจากเพื่อนต่างสถาบัน สัมผัสธรรมชาติเย็นสบาย ที่เชียงใหม่ ในฤดูร้อน

 

เคล็ดลับของความงาม คือ...ความสงบ จากภายใน

TTY.580331_02.jpg - 265.66 kb

คุณสมบัติผู้สมัคร

- นิสิตนักศึกษาหญิง ระดับอุดมศึกษา หรือ ปวส. ขึ้นไป มีอายุระหว่าง 18-25 ปี

- สถานภาพโสด

- สามารถอยู่ร่วมกิจกรรม และรักษาศีล 8 ได้ตลอดระยะเวลาการอบรม

- เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมจะปฏิบัติตามกฏระเบียบของการอยู่ร่วมกันได้

- ไม่ติดสิ่งเสพติดทุกประเภท

- สุขภาพแข็งแรงสมบุรณ์ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ เช่น ดรคเบาหวาน โรคลมชัก โรคหอบหืด โรคไต และมีใบรับรองแพทย์ยื่นยัน

- เป็นผู้ที่มีอวัยวะครบ 32 ประการ ไม่มีลักษณะทุพพลภาพ

 

หลักฐานการสมัคร

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวแว่นดำ จำนวน 1 ใบ

- แสดงตัวด้วยสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด

- แสดงถิ่นฐานด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

- แสดงต้นสังกัดด้วยสำเนาแสดงสถานภาพการศึกษา หรือสำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 1 ชุด

- ยืนยันสุขภาพด้วยใบรับรองแพทย์

 

สิ่งที่ต้องนำมาในการอบรม

- ชุดอุบาสิกา 2 ชุด

- ผ้าถุงอาบน้ำ 2 ผืน

- กางเกงว่อร์มสีน้ำไม่มีแถบ 2 ตัว

- ผ้าคลุมเข่า 1 ผืน

- ผ้าห่มผืนเล็ก 1 ผืน

- อุปกรณ์กันหนาว อาทิ เสื้อกันหนาว หมวกสีสุภาพ ผ้าพันคอ ถุงมือ ถุงเท้า (สำหรับปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่)

- เสื้อแขนยาว และกางเกงขายาว สีเข้มสำหรับฝึกภาคสนาม 2 ชุด

- รองเท้าผ้าใบสีเข้ม 1 คู่

- ถุงเท้าขาว 2 คู่

- ไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย

- ยาประจำตัว

- ของใช้ส่วนตัว

 

สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

-สัมภาษณ์ครั้งที่ 1    :  พ. ต้นเดือน    4 มี.ค. 58 (ยกเลิก)

-สัมภาษณ์ครั้งที่ 2    :  อา. ต้นเดือน  5 เม.ย. 58

-สัมภาษณ์ครั้งที่ 3    :  อา. ต้นเดืิอน  3 พ.ค. 58

-สัมภาษณ์ครั้งที่ 4    :  อา.              17 พ.ค. 58

-สัมภาษณ์ครั้งที่ 5    :  อา.              24 พ.ค. 58

 

สอบถามรายละเอียดโทร. 08-4326-1581, 08-1550-1095 หรือชมรมพุทธศาสตรสตร์ฯ และจุดรับสมัครในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ Click ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ibsclub.net