พิมพ์
รายละเอียด: | ฮิต: 4704

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม 75 ปี พระราชภาวนาจารย์

รับสมัครนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา หรือจบการศึกษาแล้ว อายุไม่เกิน 30 ปี

อบรมวันที่ 17 ธันวาคม 2558 - 9 มกราคม 2559
 

โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม 75 ปี พระราชภาวนาจารย์

 

     เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด 75 ปี พระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตขีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และ

ประธานโครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ผู้บุกเบิกโครงการอบรมธรรมทายาทมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515 มีธรรมทายาทผ่านการอบรมแล้วนับ

แสนคน

      นับเป็นโอกาสพิเศษสำหรับศิษย์เก่าธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษาทุกรุ่น รวมไปถึงนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือผู้ที่จบ

ปริญญาตรีขึ้นไป จะได้มาปฏิบัติบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโว ในช่วงปิดภาคการศึกษาแรกของปีนี้ ด้วยการเข้ารับการบรรพชา

และอุปสมบทเป็นธรรมทายาท เพื่อฝึกฝนอบรมตนเอง ศึกษาธรรมะปฏิบัติ มีความเข้าใจการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง และถือเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่

สำหรับการตอบแทนพระคุณบิดามารดา ธรรมทายาททุกท่านจะได้นำธรรมะทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติที่ได้ศึกษาตามหลักพุทธวิถี ไปเป็นหลักใน

การดำเนินชีวิต เพื่อความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

     1.) รับนักศึกษาชายแท้ (ไม่เบี่ยงเบนทางเพศ) มีสถานภาพโสด

     2.) กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาแล้ว ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

     3.) มีอายุไม่เกิน 27 ปี (อายุตํ่ากว่า 20 ปี บวชเป็นสามเณร)

     4.) สามารถอ่าน พูด เขียน ภาษาไทยได้ปกติ

     5.) ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

     6.) สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่าท่าเทพบุตร นั่งพับเพียบเป็นเวลานานได้ มีส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155 ซ.ม. และมีนํ้าหนักไม่เกิน 90 ก.ก. (หรือมีลักษณะที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกฝนอบรมตนเอง)

     7.) ต้องไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่

     8.) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็นต้น

     9.) ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เป็นต้น

     10.) ไม่เคยถูกต้องคดีความร้ายแรงหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี

     11.) เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหาร ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น

     12.) สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรมฯ

     13.) ต้องไม่มีรอยสักใดๆ ทั้งสิ้น (หากมีอยู่ ต้องไปลบรอยสักมาเรียบร้อยแล้ว)

     14.) ท่องคำขานนาคได้

 

กำหนดการอบรม

     วันเข้าอบรม วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

     วันปลงผม วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

     วันบรรพชา วันเสารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 05.30 น. ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

     วันตักบาตรฉลองพระและสามเณรใหม่ วันพฤหับดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 06.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์

     จบการอบรม วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2559

     *สามารถบวชอยู่ปฏิบัติธรรมต่อได้

 

วันรับสมัครและสอบสัมภาษณ์

     รับสมัคร

     วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

     วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

     วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2558

     วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558

     ในเวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา SPD 1E ชั้น 1 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

หลักฐานการสมัคร (เตรียมมาให้พร้อมในวันสัมภาษณ์)

     1.) รูปถ่ายใส่ชุดนักศึกษาเท่านั้น ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

     2.) บัตรประชาชนตัวจริง

     3.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ใบ

     4.) สำเนาบัตรนักศึกษา หรือหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ใบ

 

สิ่งของที่ต้องเตรียมเข้ารับการอบรม (เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้สมัครทุกคนต้องเตรียมมาเอง)

     1.) เสื้อแขนยาว และกางเกงขายาว 2 ชุด สีเข้ม และรองเท้าผ้าใบ

     2.) ชุดธรรมทายาท (เสื้อกระดุมผ่ากลางตลอดแนว) สีขาวล้วน 2 ชุด

     3.) เสื้อพระราชทานแขนสั้นสีขาวล้วน สำหรับใส่ในวันบรรพชา 1 ตัว

     4.) รองเท้าแตะแบบสุภาพ กางเกงขาสั้น สำหรับใส่อาบน้ำ และผ้าเช็ดตัวสีสุภาพ 1 ชุด

     5.) ขันตักอาบน้ำ สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟันหลอดใหญ่ ยาสระผมขวดใหญ่ 1 ชุด

     6.) ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาแก้โรคกระเพาะ ยาทากันยุง (ยกเว้นยาดมต่างๆ)

     7.) ปากกา, ที่ตัดเล็บ, ไฟฉาย(ขนาดเล็ก) พร้อมถ่านไฟฉายสำรอง 2 ชุด

     8.) มีดโกนหนวด, โฟมโกนหนวดพร้อมใบมีดโกนหนวดสำรอง 2 ชุด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โทร. 083-443-3000 และ 097-240-0097 

ID LINE : ttycenter 

www.ธรรมทายาท.com