พิมพ์
รายละเอียด: | ฮิต: 8366

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

อุปสมบทหมู่ รุ่นผู้บริหาร รุ่นที่ 12

วันที่ 2 - 24 ธันวาคม พ.ศ.2558 (อุปสมบท วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2558)

ณ วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร

บวชเติมบุญ แทนคุณพ่อแม่ ถวายเป็นพุทธบูชา

อุปสมบทหมู่ รุ่นผู้บริหาร รุ่นที่ 12 วันที่ 2 - 24 ธันวาคม พ.ศ.2558

บวชเถิดผู้มีบุญ

      ชาวโลกทั่วไปไม่ทราบกันหรอว่า ทำไมต้องบวช บวชแล้วจะได้อะไร มีประโยชน์อย่าไรต่อตัวเอง ต่อบิดามารดา ต่อหมู่ญาติ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย เขายังไม่มีความรู้เรื่องนี้ ทั้ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวเองไปศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วเอาไปถ่ายทอดให้ญาติโยมฟัง การบวชจะได้สั่งสมเนกขัมมบารมี เพราะชีวิตนักบวช เป็นชีวิตที่ปลอดกังวล ไม่ต้องทำมาหากินแบบคฤหะสถ์ มีเวลาให้กับตัวเอง ได้เอาใจมาอยู่กับเนื้อกับตัว การบวชเป็นการปิดประตูอบาย และเปิดประตูสวรรค์ให้แก่เราและบิดามารดา  เป็นการบวชสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เป็นเนื้อนาบุญให้กับสมุษย์และเทวดา

      ต้องถือว่าเป็นผู้มีบุญมาก เพราะเพศสมณะ ใช่ว่าใครจะมาอยู่ได้ง่าย ไ ต้องสั่งสมบุญกันมาข้ามชาติ  พอบุญบารมีมากเข้าก็มีโอกาส มาบวชในบวรพระพุทธศาสนา ดูอย่างในสมัยพุทธกาลเป็นต้นแบบ ผู้จะมาบวชไม่ใช่ผู้ด้อยโอกาส แต่เป็นผู้ที่มาจากหลายตระกูลที่ประสบความสำเร็จในชีวิต เพราะเห็นโทษจากการครองเรือน ในวัฏสงสาร จึงออกมาบวช หลายท่านมาจากตระกูลขัตติยะก็มี แพษย์ก็มี ศ๔ทรก็มี การที่ตระกูลกษัตริย์ พราหมณ์และมหาเศรษฐีต่างเข้ามาบวช ก็แสดงว่าการบวช ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้ว ไม่ใช่เรื่องของผู้ด้อยโอกาส แต่จะต้องเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวด

 

โอวาทของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

 

อุปสมบทหมู่ รุ่นผู้บริหาร รุ่นที่ 12 วันที่ 2 - 24 ธันวาคม พ.ศ.2558

 

ระยะเวลาการอบรม

      วันที่ 2 - 24 ธันวาคม พ.ศ.2558 รวม 23 วัน

วันสัมภาษณ์และสอบท่องขานนาค

       สมัครได้ทุกวันและทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

       หรือวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

            วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

            วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

            วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

      เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ อาคารแจ่มจันทร์ ธุดงค์พระ

กำหนดการวันเข้าวัด ปฐมนิเทศ

      วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2558 เดินทางเข้าวัด หน้าอุโบสถ วัดพระธรรมกาย

      13.30 น. ลงทะเบียน

      14.30 น. ปฐมนิเทศ

กำหนดการพิธีตัดปอยผม

      วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2558

      16.30 น. เริ่มพิธีตัดปอยผม ณ รอบอุโบสถ วัดพระธรรมกาย

กำหนดการวันบรรพชาอุปสมบท

      วันบรรพชาอุปสมบท วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ อุโบสถวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร

      05.30 น. ผู้ปกครองลงทะเบียน

      06.30 น. พิธีเวียนประทักษิณ

      07.00 น. พิธีวันทาพระประธาน

      07.15 น. พิธีขอขมาและรับผ้าไตร

      08.15 น. พิธีถวายผ้าไตร (สำหรับเจ้าภาพงานบวช)

      09.00 น. พิธีบรรพชา

      09.30 น. พิธีขอสรณคมน์และศีล 

      10.30 น. ถ่ายภาพหมู่

      10.45 น. พิธีถวายสังฆทาน 

      13.00 น. พิธีขอนิสัย และอุปสมบท

      17.00 น. พิธีรับอนุศาสน์ รับพร

      17.30 น. เสร็จพิธี

กำหนดการวันตักบาตรฉลองพระใหม่

      วันจันทร์ที่ 14  ธันวาคม พ.ศ.2558 

กำหนดการวันเดินทางขึ้นปฏิบัติธรรม จ.เชียงใหม่

      วันพุธที่ 16  ธันวาคม พ.ศ.2558 

news581001_05.jpg - 72.35 kb

 

คุณสมบัติ

1. นักธุรกิจ , ผู้บริหาร , ผู้นำองค์กร , หรือเจ้าของธุรกิจ

2. อายุตั้งแต่ 25 - 60 ปี และได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

3. มีภาวะเป็นผู้นำและนักบริหารผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

4. รักการทำงานเป็นทีม

5. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่ติดยาเสพติด ไม่สูบบุหรี่ และไม่ทุพพลภาพ

6. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นภาระต่อตนเองและผู้อื่น

7. มีคุณสมบัติตามมหาเถรสมาคม

8. ผ่านการสอบข้อเขียน , สอบท่องขานนาค , สอบสัมภาษณ์ และการตรวจร่างกาย

 

การเตรียมของใช้ในการอบรม

1. ชุดอบรม เสื้อขาว กางเกงขาวยาวสีขาวล้วน 2 ชุด

2. เสื้อพระราชทานสีขาว แขนสั้น 1 ตัว

3. ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสระผม ยาประจำตัว ฯลฯ

4. รองเท้าสีน้ำตาล 1 คู่

5. ผ้าเช็ดตัวสีเหลือง 1 ผืน

6. มีดโกนหนวดและใบมีดโกน 1 ชุด

 

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง ไม่สวมหมวด ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา อย่างละ 1 ชุด

3. ใบรับรอง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

4. ใบรับรองแพทย์

 

ผู้สนับสนุนการบวช

1. ย่อมได้เกิดเป็นมนุษย์ที่มีชาติตระกูลสูง

2. ย่อมได้เกิดในสถานที่ที่รุ่งเรืองด้วยศีล สมาธิ ปัญญา

3. ย่อมเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคง เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคล

4. ย่อมเป็นผู้มีความทรงจำดี มีปฏิภาณว่องไว มีปัญญาดี

5. บ่อมมีอาชีพและกิจการงานเป็นหลักฐาน มั่นคงตลอดไป

6. ย่อมเป็นผู้มีเสน่ห์ เป็นที่รักนับถือของมนุษย์และเทวา

7. ย่อมปลอดภัยจากศัตรูหมู่พาลทั้งหาย

8. ย่อมเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สมส่วน สง่างาม

9. ย่อมบังเกิดในสวรรค์ เมื่อยังไม่หมดกิเลส

10. ย่อมเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผลนิพพาน ฯลฯ

 

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. 088-2277-901

ศูนย์ ปสงโซน. อาคารแจ่มจันทร์ ธุดงค์พระ

สิ้นสุดการรับสมัคร 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

 

อุปสมบทหมู่ รุ่นผู้บริหาร รุ่นที่ 12 วันที่ 2 - 24 ธันวาคม พ.ศ.2558

พิธีวันทาพระประธาน

อุปสมบทหมู่ รุ่นผู้บริหาร รุ่นที่ 12 วันที่ 2 - 24 ธันวาคม พ.ศ.2558

พิธีขอขมาและรับผ้าไตร

อุปสมบทหมู่ รุ่นผู้บริหาร รุ่นที่ 12 วันที่ 2 - 24 ธันวาคม พ.ศ.2558

พิธีบรรพชา พิธีขอนิสัย และอุปสมบท

อุปสมบทหมู่ รุ่นผู้บริหาร รุ่นที่ 12 วันที่ 2 - 24 ธันวาคม พ.ศ.2558

ปฏิบัติธรรม จ.เชียงใหม่